Gemeente Castricum tekent niet voor Woondeal

Castricum – Het Castricumse college heeft, als een van de weinige gemeenten in Nederland, niet getekend voor de Woondeal van minister Hugo de Jonge. Het besluit is niet aan de raad voorgelegd, tot grote teleurstelling van politici. ,,Dit is belangrijk voor de toekomst van Castricum. Als gemeente lopen we nu zoveel mis.’’

Het overheidsprogramma ‘Een thuis voor iedereen’ vraagt om stevige, gezamenlijke inspanning van gemeente, provincies, waterschappen en de rijksoverheid om het woningbouwprogramma voor het hele land te versnellen. Drempels worden zoveel mogelijk weggehaald en procedures in overleg bespoedigd. Minister De Jonge (Wonen) vroeg Nederlandse gemeenten om de Woondeal samen met provincies en waterschappen te tekenen. Het Castricumse college – bestaande uit Lokaal Vitaal, VVD, CDA en GroenLinks – besloot dat niet te doen. Het lijkt erop dat Castricum de enige gemeente in Noord-Holland is die niet meedoet. Uitgeest twijfelde ook, maar besloot toch te tekenen na gesprekken met het ministerie.

Inspanningsverplichting

Het college geeft aan moeite te hebben met de grotere regierol van de provincie en maakt zich zorgen ‘dat er verwachtingen worden gewekt die tot verlies van vertrouwen kunnen leiden’. De landelijke woondeal behelst onder meer een inspanningsverplichting om op termijn tot dertig procent sociale woningen te komen. Nu hebben sommige gemeenten hogere percentages sociale woningen, in een gemeente als Castricum is dat zestien procent. Iedere gemeente zou een deel van de opgave voor het hele land op zich moeten nemen, passend bij de regionale opgave en het karakter van de gemeente. Dus ook bij het ons omringende Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).

Los van regio

Bärbel Böhling (deVrijeLijst) zegt verontrust te zijn over de keuze van het college. ,,Ik begrijp goed dat we niet opeens de sprong naar dertig procent sociale woningen kunnen maken. Maar het gaat om de inspanningen en de wens om in de regio samen verder te komen. Castricum maakt zich nu los van de regio, terwijl de inwoners van Castricum op allerlei manieren sinds jaar en dag van de sociale woningvoorraad in andere gemeenten profiteren. Juist door regionale samenwerkingsverbanden kunnen Castricummers die een sociale woning willen en die doorgaans in Castricum heel moeilijk vinden, uitwijken naar bijvoorbeeld Alkmaar en Heerhugowaard en andere omliggende gemeenten. Voorheen vertrokken Castricummers die in de knel kwamen met huisvesting naar Uitgeest en Heemskerk. Castricum heeft steeds geprofiteerd van die regionale huisvestingsverbanden en nu onttrekken we ons aan de regionale en provinciale samenwerking.’’

Samen met de PvdA en D66 schreef haar partij een brief aan minister De Jonge en de provincie Noord-Holland met het verzoek een appel te doen op de partijgenoten in het college van Castricum. Ook willen PvdA, D66 en DeVrijeLijst dat er een beslissing genomen wordt door de gemeenteraad en niet alleen door het college.