gemeentehuis

Gemeente Castricum en Hoogheemraadschap trekken samen op in stranddiscussie

Het college van Castricum wil inzetten op het oprekken van de bouwcontouren voor paviljoens op het strand in oost-westrichting. Zo blijft het bouwvak in de breedte hetzelfde, maar komen de paviljoens iets verder van de duinen, richting zee te staan. Ook komen de paviljoens hoger op de palen. De gemeente wil dit voorstel verder uitwerken en heeft Hoogheemraadschap gevraagd deze mogelijkheden verder te verkennen. Dat is de uitkomst van het gesprek van afgelopen maandag tussen beide partijen.

Dit betekent een andere weg dan de eerder genoemde verbreding van het bouwvak in de breedterichting. In dat laatste geval zouden twee van de vier paviljoens buiten het bestemmingsplan vallen en dus geen gebruik meer mogen maken van de jaarrondexploitatie. Niet alleen stuit dit voorstel volgens wethouder Ron De Haan op bezwaren bij de ondernemers: ,,Mogelijk komen dan ook de huurders van de strandhuisjes en de natuurverenigingen in het verweer. Dat kan weer leiden tot langlopende procedures, waar niemand bij gebaat is. Ondernemers en huurders niet, maar ook natuurliefhebbers en de strandgangers niet.” De verkenning die voorligt is een praktische en doelgerichte. ,,Ik ben bereid hier stevig op in te zetten. De door gemeente geuite wens past niet binnen het waterveiligheidsbeleid van het Hoogheemraadschap. Er zal dus nog overleg moeten plaatsvinden om de mogelijkheden goed te verkennen en te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen passend is. We moeten het samen doen”, aldus de strandwethouder. Daarbij gaf de wethouder ook aan dat hij zich sterk wil maken om Sports at Sea in te passen in de jaarrondexploitatie. Hoogheemraadschap en gemeente gaan nu samenwerken voor de beste invulling van de problematiek.

De wethouder kreeg afgelopen donderdag vanuit de raad de opdracht om een oplossing te zoeken die zo veel mogelijk aan de belangen van de verschillende partijen voldoet. Het gesprek werd gearrangeerd nadat het Hoogheemraadschap de resultaten van metingen presenteerde, waaruit blijkt dat de jaarrondexploitatie van de paviljoens een beperkend effect heeft op de aangroei van het duin.