Gemaal 1879 voortaan duurzaam inzetbaar

Akersloot – De gemeenten Castricum en Uitgeest, Stichting Gemaal 1879 en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben een overeenkomst getekend waarin ze afspreken samen zorg te dragen voor het onderhoud en de inzet van Gemaal 1879. De samenwerking is aangegaan om extra capaciteit te realiseren tijdens hevige regenval.

Het beheer van het watersysteem is op orde. De gemalen en stuwen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgen onder meer voor de basisbescherming tegen wateroverlast in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Ze voldoen aan de gestelde normen van de overheid. Met het tekenen van de overeenkomst is er bij extreme weersituaties echter extra capaciteit beschikbaar.

Voorkomen van de impact van extreem weer op de leefomgeving

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Aan de ene kant hebben we te maken met periodes van (extreme) droogte en aan de andere kant regent het meer en harder in korte tijd. Als samenleving staan we hierdoor voor nieuwe uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat overheden, organisaties, stichtingen en bewoners samen toewerken naar een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van de leefomgeving in 2050. Een leefomgeving die tegen een stootje kan als het gaat om de negatieve impact van deze extreme weersomstandigheden. In opdracht van het Rijk stellen gemeenten hiervoor, samen met de relevante partners, een plan met maatregelen op: de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.

Inzet gemaal als onderdeel Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

“In het kader van deze uitvoeringsagenda en met het tekenen van de overeenkomst wordt de klimaatbestendigheid vergroot en krijgt het historische gemaal 1879 in Akersloot een plek in het watersysteem”, legt Klazien Hartog van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. ,,Het gemaal kan worden ingezet wanneer zich een extreme weersituatie voordoet. Door zijn hoge maalcapaciteit zorgt het gemaal voor extra veerkracht in het huidige watersysteem. Zo worden de polders rondom de gemeenten Castricum en Uitgeest ontlast wanneer dat echt nodig is.’’

Samenwerking leidt tot een bijzonder initiatief

De gemeenten Castricum en Uitgeest, Stichting Gemaal 1879, en HHNK hebben de handen ineengeslagen. Zij zijn overtuigd van de voordelen die inzet van het gemaal op deze manier biedt. Het dak, de tandwielen en de elektrische stroomaansluiting zijn hersteld. HHNK, provincie Noord-Holland en Rabobank hebben daar financieel aan bijgedragen.

Ook de gemeenten Castricum en Uitgeest nemen maatregelen die ervoor zorgen dat het leefgebied voor bewoners ondanks de klimaatverandering sterk en waterrobuust is bij wateroverlast. Samen nemen zij de jaarlijkse beheerkosten van het historische gemaal voor hun rekening. Wethouder van de gemeente Castricum, Falgun Binnendijk, legt uit: ,,Door de samenwerking van alle partijen is duurzame inzetbaarheid van het gemaal bij extreme weersituaties geborgd. Het resultaat: beperken van de schade bij extreme wateroverlast voor de bewoners binnen de grenzen van Akersloot en Limmen (inclusief kern Castricum) en de westelijke helft van Uitgeest en in het landelijk gebied eromheen.’’

Burgemeester Sebastiaan Nieuwland van Uitgeest is enthousiast dat het gemaal naast de extra capaciteit nog meer toegevoegde waarde heeft: ,,Dit initiatief verbindt tegelijkertijd het waterbeheer van het verleden aan de toekomst. In het werkende Gemaal 1879 is de geschiedenis van het waterbeheer voor iedereen letterlijk voelbaar èn zichtbaar. De bijdrage die het monumentale gemaal gaat leveren aan het watersysteem maakt het extra bijzonder. De inzet van het watererfgoed vervult naast het tot leven brengen van de geschiedenis, tevens een belangrijke rol op het vlak van educatie en bewustwording als het gaat om het klimaatadaptief inrichten van ons gebied.’’

Op de foto:
Wethouder Falgun Binnendijk (Castricum), voorzitter John Wissenburg en secretaris Co Bosschaart van gemaal 1879 en Klazien Hartog (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) tekenden vorige week de overeenkomst. (Foto: aangeleverd)