Gemaal 1879 krijgt geld uit Rabofonds voor herstellen tandwiel

Limmen/Akersloot – Het bestuur van de Waterstaatkundige Stichting Gemaal Limmen 1879 heeft op een cheque ontvangen uit handen van de heer Jan Klaver, directeur van de Rabobank. Het geld zal worden gebruikt voor het vervangen van de kammen in een tandwiel.

De bestuurders van het gemaal zagen zich enkele jaren geleden geplaatst voor een probleem. Een tandwiel in het gemaal had groot onderhoud nodig. Een ingrijpende en kostbare klus, die met de specifieke kennis van een molenmaker moest worden opgelost. Die molenmaker werd gevonden in de vorm van het bedrijf van de gebroeders Poland te Oterleek. De kosten vormden vervolgens de grootste uitdaging. Het was onder meer de Rabobank die voor uitkomst zorgde. Na een verzoek vanuit het bestuur van het gemaal werd in 2018 een toezegging gedaan vanuit het coöperatief dividend van Rabobank Alkmaar e.o., die de aanpak dichterbij bracht, maar daarmee was de financiering nog niet rond.

Samenwerking met Hoogheemraadschap

De Stichting Gemaal 1879 is vervolgens in gesprek geraakt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dit leidde tot het idee dat het gemaal een rol zou kunnen krijgen in de klimaatbestendigheid van het gebied rond Castricum, Limmen en Uitgeest. Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met hevige neerslag. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. Als pilotproject heeft HHNK voorgesteld om samen met de gemeenten in het gebied te onderzoeken of Gemaal 1879 weer een functie kan krijgen in het omgaan met extreme weersomstandigheden.

Het Rijk heeft namelijk opdracht gegeven aan alle gemeenten om toe te werken naar een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving. Inzet van het gemaal bij dergelijke weersextremen betekent voor dit gebied een forse extra hoeveelheid bemalingscapaciteit. De gemeenten, HHNK en de Stichting zijn hierover in gesprek met elkaar. HHNK heeft ook bijgedragen om noodzakelijke reparaties door te voeren en het achterstallig onderhoud van het gemaal weg te werken. Daarnaast is er een provinciale subsidie waaruit een deel van de kosten wordt vergoed. Daarmee zijn alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Exposities

Helaas kunnen de jaarlijkse zomerexposities en voorlichtingen aan middelbare scholieren niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het voornemen is wel, als de versoepeling van regels dat toelaat, in de maanden september en oktober nog een expositie te organiseren. Het wordt een combinatie met Oer-IJ-wandelingen. Kijk op www.gemaal1879.nl voor uitgebreide informatie over het gemaal.

Op de foto:
De uitreiking van de cheque door Jan Klaver, directeur Rabobank (midden) aan voorzitter John Wissenburg (rechts), en secretaris Co Bosschaart (links)
.