Geld voor extra lokalen Helmgras

De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag ingestemd met het beschikbaar stellen van 800.000 euro voor de uitbreiding van Helmgras met twee lokalen. Daarnaast komt er een derde lokaal en die komt voor rekening van het schoolbestuur Tabijn. Helmgras is ontstaan uit een fusie tussen de Augustinusschool en de Toermalijn. Als de nieuwe lokalen gerealiseerd zijn kunnen alle leerlingen in het gebouw van de vroegere Toermalijn ondergebracht worden. Schoolbestuur Tabijn vraagt bovendien voor de Visser ’t Hooftschool vervangende nieuwbouw aan. Maar het college denkt aan mogelijke gezamenlijke nieuwbouw voor de basisscholen Klimop, Montessori, die beiden vallen onder het Isob-bestuur, en Visser ’t Hooft.