Geesterduin heeft semiopenbaar toilet

Castricum – De renovatieplannen voor Geesterduin bevatten nog steeds de toezegging dat het winkelcentrum wordt voorzien van een openbaar toilet. Eigenaar Hoorne Vastgoed heeft daarvoor als tussenoplossing het toilet van eetcafé Korat aangewezen. Uitbater Dennis Scholten kan zich daar voorlopig in vinden.

Door Hans Boot

Het is al geruime tijd een heet hangijzer als aan Hoorne Vastgoed, eigenaar van Geesterduin de vraag wordt gesteld wanneer er in het winkelcentrum een openbaar toilet wordt gerealiseerd. Steevast is het antwoord dat deze voorziening er komt, ondanks dat er al meerdere panden leeg hebben gestaan.

Kennelijk wilde Hoorne een gebaar maken tegenover het winkelend publiek en bepaalde in het contract dat onlangs werd getekend voor het eetcafé Korat dat de toiletten daarvan beschikbaar moeten worden gesteld voor openbaar gebruik. Eigenaar Dennis Scholten, die zijn zaak half juli opende, is daar gematigd enthousiast over: ,,Het is juist dat ik met deze regeling akkoord ben gegaan, vooral omdat er nu nog maar een deel van de beschikbare ruimte in beslag wordt genomen. Vanaf februari volgend jaar komt er een Thais eetcafé bij, zoals ik dat ook een aantal jaren op het Kooiplein runde. Dan wordt het een stuk drukker en moet je je afvragen of het wenselijk is dat de toiletgangers langs de consumerende bezoekers lopen. Dat zien we echter tegen die tijd wel en misschien moeten we dan weer met Hoorne om tafel.’’

Voorlopig kan het winkelend publiek van Geesterduin met hoge nood dus terecht bij Korat, dat zeven dagen per week open is. Wat de kosten betreft merkt Scholten op: ,,De toiletten zijn voor onze gasten uiterlijk gratis. Anders betaalt men per persoon een euro en die hebben we hard nodig om de toiletten schoon te houden. Je wilt namelijk niet weten wat de gebruikers soms achterlaten…’’

Op de foto:
Dennis Scholten en zijn echtgenote voor hun eetcafé. (Foto: Hans Boot)