Geen supermarkt op Kooiplein

Castricum – Alhoewel het besluit over een nieuwe supermarkt in de raadsvergadering van vorige week werd aangehouden, kan de conclusie worden getrokken dat de mogelijkheid op het Kooiplein afvalt. Daarbij is het nog maar de vraag of het in Bakkum wel gaat lukken.

Door Hans Boot

De besluitvorming over dit onderwerp bestond uit twee delen. In de eerste plaats werd de gemeenteraad gevraagd het rapport over het Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) en effecten supermarkten Castricum van bureau Stec Groep voor kennisgeving aan te nemen. Daar bleek niemand bezwaar tegen te hebben. Punt 2 van het besluit lag echter een stuk gevoeliger. Dat moet ruimte bieden aan één extra supermarkt in Bakkum/Castricum als onderdeel van een andere ruimtelijke ontwikkeling.

Van de 23 aanwezige raadsleden werden zeven zogeheten stemverklaringen aangevraagd, alvorens er tot stemming werd overgegaan. Al snel bleek daaruit dat het merendeel niet akkoord zou gaan met het besluit omdat de marktruimte voor een nieuwe supermarkt volgens het rapport te beperkt is. Bovendien hebben zowel Stec Groep als de provincie in dit gevat terughoudendheid geadviseerd. In ieder geval waren alle partijen tegen de locatie Kooiplein. Gerard Brinkman (GroenLinks) zei: ,,Uit het onderzoek blijkt dat er marktruimte is voor een vestiging van 650 m2, terwijl de ontwikkelaar in Bakkum circa 1250 m2 wil realiseren. Je kunt niet een onderzoek aannemen en gelijk daarna een besluit nemen dat daarmee in tegenspraak is.” Verschillende partijen steunden dit standpunt.

Ordevoorstel

Het leek er dus naar uit te zien dat het voorstel van B en W snel zou sneuvelen, totdat Rob Dekker (VVD) plotseling een konijn uit de hoge hoed toverde. Zijn partij had in september 2018 een motie ingediend om een onderzoek te starten naar een geschikte locatie voor een supermarkt in Bakkum, die motie werd toen aangenomen. Dekker vroeg nu om schorsing van de vergadering en kwam daarna met een mondeling amendement. Dat hield het voorstel in om het woord ‘Castricum’ in besluitpunt 2 te schrappen, waardoor eventueel nog een vestiging in Bakkum tot de mogelijkheden bleef behoren.

Vervolgens deed Elize Bon namens het CDA een ordevoorstel om het collegevoorstel niet in stemming te brengen. Dat werd met veertien stemmen voor en negen tegen aangenomen, zodat het onderwerp in aangepaste vorm dient terug te komen om de mogelijkheden voor Bakkum open te houden. Gezien de reacties van vorige week zal dit ook nog wel de nodige weerstand opleveren. (Foto: Michael Gaida via Pixabay)