Geen strafrechtelijke vervolging ex-medewerker BUCH

De Officier van Justitie ziet geen aanleiding om een ex-medewerker van de werkorganisatie BUCH strafrechtelijk te vervolgen. Dat heeft de werkorganisatie aan de raadsleden in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo laten weten. Men is al geruime tijd verwikkeld in een juridisch gevecht met de voormalig medewerker en twee externe partijen.

Zaak geseponeerd, BUCH neemt geen vervolgstappen

Op 5 juni 2020 is namens Werkorganisatie BUCH bij de politie aangifte gedaan inzake valsheid in geschrifte, oplichting en ambtelijke corruptie. De politie heeft hier vervolgens onderzoek naar gedaan. Onlangs heeft de Officier van Justitie ons laten weten dat er onvolkomenheden zijn geconstateerd maar dat de officier op grond van het politieonderzoek geen aanleiding ziet om tot vervolging over te gaan. Er is geen sprake van voldoende wettig en overtuigend bewijs dat de betrokkenen de strafbare feiten hebben gepleegd waarvan aangifte is gedaan. De Officier van Justitie heeft daarom besloten tot sepot, dat wil zeggen dat er geen strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. Werkorganisatie BUCH heeft besloten geen vervolgstappen te ondernemen tegen deze beslissing.

Juridische procedure tegen externe partijen

Werkorganisatie BUCH vordert geld terug van twee externe partijen op grond van het niet nakomen van gemaakte afspraken; zij hebben volgens de werkorganisatie meer uren gefactureerd dan er daadwerkelijk gewerkt zijn. We hebben u eerder geïnformeerd over de uitspraak van de rechtbank die in eerste instantie onze vorderingen afwees. Tegen deze uitspraak zijn we in hoger beroep gegaan. De planning is dat het hoger beroep begin 2023 inhoudelijk wordt behandeld. De beslissing van de Officier van Justitie staat dat niet in de weg.

Juridische procedure van externe partij

Een van de externe partijen heeft Werkorganisatie BUCH gedagvaard, omdat de betaling van facturen is opgeschort. De rechtbank heeft deze procedure mede op verzoek van de externe partijen aangehouden. Dit vanwege de samenhang met de eerdergenoemde procedure in hoger beroep.

Processen bijstellen

De werkorganisatie BUCH hecht er waarde aan om te melden dat vanzelfsprekend zorgvuldig wordt bekeken of er lessen voor de toekomst te leren zijn en zo ja, waar de processen zouden moeten worden bijgesteld om herhaling te voorkomen. (Foto: Ekaterina Bolovtsova via Pexels)