,,Geen fusie, dan maar ambtelijk samenwerken”

Het liefst zou Marcel Steeman van BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) nu al één gemeente maken, maar dat is een stap te vlug. Als geboren Castricummer en als raadslid in een fusiegemeente beseft hij donders goed dat samenwerking pas echt lukt als humor en humeurigheden goed vallen. ,,Dan maar nu de ambtelijke samenwerking, al schuift die de bestuurlijke eenwording een fiks aantal jaren in de tijd vooruit.” ,,Met 33 duizend inwoners zullen we binnen een paar jaar door de bodem zakken; financieel en vooral kwalitatief. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder, je kunt niet voor álles een eigen deskundige ambtenaar aanhouden. Je zag sommige gemeenten lang spartelen, Uitgeest bijvoorbeeld, maar op enig moment moet je aanhaken op een rijdende trein. En dan vind ik dat je maar beter zelf machinist kunt zijn. Op 19 januari komen in ons gemeentehuis de raden van de vier gemeenten bijeen. Aan het eind van de gemeenschappelijke vergadering zal iedere raad voor zijn gemeente stemmen over de voorgestelde ambtelijke samenwerking. Onze raad is nog niet volledig overtuigd, een beetje merkwaardig omdat juist Castricum lang het voortouw heeft genomen. En ik moet zeggen dat ik niet goed kan inschatten waar de pleinvrees op stoelt. Het betreft niet meer dan een samenwerking in bedrijfsvoering. Dat zou eigenlijk helemaal geen politieke aangelegenheid hebben moeten zijn. Op 1 januari start al de 3D-samenwerking en het gaat verder met logistiek, ICT en dergelijke. Als de koudwatervrees gaat overheersen zullen de twee of drie locomotieven even niet full speed gaan, denk ik. Maar zij zouden geen halt moeten houden. We kunnen onze burgers niet met een verlamd apparaat van dienst zijn.” ,,Als heel BUCH ontploft zijn we dertig jaar terug. Met het boek ‘Tussen Kaaststad en Staalstad’ heeft Ernst Mooij onze eigen identiteit op de kaart gezet. Daarvóór wisten we niet of we een dorp bij Alkmaar waren, of één onder de rook van Beverwijk. Door de profilering als groene, ruime, rustige gemeente met enige toeristische aantrekkingskracht, zijn we herkenbaar en zelfbewust geworden in relatie tot onze grote buren Noord en Zuid. Dat nu tekent de meerwaarde van BUCH. En zo zien ze dat in Bergen, Uitgeest en Heiloo gelukkig ook. Daarbij komt dat we met ons vieren de juiste schaalgrootte hebben: niet knullig klein en ook niet chaotisch groot. Met de besluitvorming zal het wel goed komen, maar dan begint het natuurlijk pas. Nogmaals, ik had liever doorgestoten naar een volledige fusie van de vier groene gemeenten tussen kaas en staal.” (Jan Schipper).