Fusie van de vier D66-afdelingen binnen de BUCH

Per 1 januari 2019 vormen de D66-afdelingen van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo één afdeling: D66 BUCH. Fred Lindhout, de nieuwe voorzitter: ,,De samenwerking van de vier gemeenten heeft ons geïnspireerd om na te denken over een hechtere samenwerking binnen de vier D66-afdelingen. Dit heeft geleid tot een fusie per 1 januari 2019. Ik ben erg blij dat het proces om hier te komen zo soepel is verlopen. We hopen als bestuur slagvaardig te opereren.’’
Tijdens de ledenvergadering van de vier afdelingen op woensdag 19 december 2018 is de nieuwe afdeling opgericht. Ook is een nieuw bestuur gevormd, dat bestaat uit (v.l.n.r.) Frits Roskam, Fred Lindhout (voorzitter), Anja de Ruiter, Evert Castelein, Marieke Hendriksen, Hans van Halem, Divera Borsboom en Jan Snijder (niet op de foto). (Foto: aangeleverd)