Frank Drost en Theo Versteegen Klimaatburgemeesters van Castricum

Castricum – Frank Drost (60) en Theo Versteegen (69) mogen zich de Klimaatburgemeesters van de gemeente Castricum noemen. De bedoeling is dat ze de inwoners inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Frank en Theo uit gemeente Castricum. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Milieubewust

Frank verduurzaamt beroepsmatig vastgoed in de meest brede zin. Hij vindt bewustwording van belang en zal hierom de vertrekkersrol gaan vervullen door te presenteren over verduurzaming van vastgoed. Theo is ervan overtuigd dat we door een actieve, gezonde en milieubewuste leefstijl een essentiële bijdrage kunnen leveren voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.  Dit wil hij waarmaken door zich uit te spreken en te doen. Zowel in eigen privéleven als ook in eigen gemeente en in eigen werkkring c.q. sociaal leven. ,,Alleen als álle partijen daadwerkelijk gaan DOEN, gaat het lukken om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad Celsius te beperken.’’ Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters van de gemeente Castricum zijn geworden.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is op www.nkw2022.nl/agenda te vinden.