Fout in begroting levert miljoenentekort op

Castricum – Amper twee weken in functie zijn en meteen al een ‘foutje’ van 2,5 miljoen euro in de begroting moeten corrigeren? Wethouder Roel Beems (Financiën) had zich een betere start van de nieuwe bestuursperiode kunnen wensen. Van een ‘lijk in de kast’ wil hij niet spreken. Vervelend is het wel, om in een financieel moeilijke tijd nog eens een extra gat in de begroting te hebben. Het hield de gemoederen donderdagavond tijdens de raadsvergadering flink bezig.

Door Raimond Bos

Eigenlijk was deze raadsvergadering vooral bedoeld om de technische details van de nieuwe kadernota te bespreken. Dat veranderde toen de raadsleden twee dagen voor aanvang van de vergadering werden geïnformeerd over een onvolkomenheid in de begroting van dit jaar. Die kwam aan het licht bij de overdracht van stukken aan de nieuwe collegeleden. In de afgelopen jaren zijn diverse taken binnen het sociaal domein vanuit de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten. Daar hoort ook een financiële vergoeding bij, maar die is bepaald niet royaal te noemen.

In veel gemeenten moet behoorlijk wat geld uit eigen middelen bijgelegd worden om de nodige zorg te kunnen blijven aanbieden. Voor 2021 leverde dat in de eerste financiële rapportage al een tekort van (afgerond) 0,6 miljoen euro op. In de tweede financiële rapportage kwam daar nog eens een tekort van 1,1 miljoen euro bij en sindsdien moest de gemeente er nog eens 0,5 miljoen bijleggen.

Niet incidenteel maar structureel

Het probleem schuilt in het feit dat de bedragen in 2021 als incidentele overschrijding werden gezien. Hierdoor bleven ze bij het opstellen van de begroting voor 2022 buiten beschouwing. Inmiddels is duidelijk dat ook dit jaar veel meer geld nodig is binnen het sociaal domein dan vanuit de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld. De verwachting is dat dit ook in de komende jaren zo zal zijn. De overschrijding van de budgetten is daarmee niet incidenteel, maar structureel geworden. Er zal dus voor dit jaar opnieuw zo’n 2,5 miljoen euro moeten worden vrijgemaakt.

De vraag is nu welke consequenties dat heeft voor het uitvoeren van de overige plannen van de gemeente. Dat het ook binnen de werkorganisatie BUCH niet direct was opgevallen dat er iets aan de cijfers niet klopte, komt doordat er een overschrijdingspost van ongeveer 835.000 was opgenomen in de stukken. Ook al een flink bedrag, maar nog lang niet de miljoenen die nodig zijn. Een pleister op de wond is dat de Rijksoverheid dit jaar 1,1 miljoen extra bijdraagt, waardoor het begrotingsgat voor 2022 enigszins daalt.

Tijdschema

Door deze nieuwe ontwikkeling is het nog maar de vraag of het politieke debat over de kadernota wel op tijd gevoerd kan worden. Die vergadering staat voor 16 juni op de agenda. Het college gaat direct na Pinksteren aan de slag om een en ander verder uit te werken. Ook de nieuwe meicirculaire van de Rijksoverheid is binnen, de gevolgen daarvan voor de gemeente Castricum moeten nog doorgerekend worden. ,,Het is vrij pittig wat hier gebeurt, zo vlak voor de financiële rapportage’’, reageerde Herman Sterken (Lokaal Vitaal).

Hij wil dat het college goed uitzoekt hoe dit mis heeft kunnen gaan en welke consequenties dit heeft voor de komende jaren. Woorden die Mariska El Ouni (D66) kon onderschrijven. Ze benadrukte: ,,Hoe kunnen we hier lering uit trekken voor de toekomst?’’ Een stap verder ging Florence Eijck (PvdA) door te vragen: ,,Kunt u mij de garantie geven dat de overige stukken geen tekorten zullen vertonen?’’ Dat laatste kon portefeuillehouder Beems niet garanderen. Tino Klein (Forza!) opperde nog de suggestie om het raadsdebat over de kadernota dan maar uit te stellen. Of dat nodig zal zijn, moet in de komende dagen blijken. (Foto: Bos Media Services)