Flinke stijging in aantal discriminatieklachten

Regio – Het aantal discriminatieklachten in Noord-Holland-Noord is in 2023 flink gestegen. In dat jaar kwamen bij Discriminatie.nl Noord-Holland-Noord 369 klachten binnen over ongelijke behandeling, discriminatie en belediging. In 2022 waren dat er 307. Hiermee is het aantal klachten gestegen met twintig procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De meeste klachten gingen over de discriminatiegrond afkomst/huidskleur (58 procent van alle klachten gaat hierover), gevolgd door (homo)seksuele gerichtheid, handicap/chronische ziekte, godsdienst en geslacht (allen 8 procent van het totaal). Racisme is elk jaar de meest gemelde discriminatiegrond. Racisme is wijdverbreid en komt op vrijwel alle terreinen veel voor.

Stabiele aantallen op terreinen

De klachten worden ook geregistreerd naar het terrein waarop ze zich voordoen. De meeste discriminatieklachten speelden zich in 2023 af in de openbare ruimte: 18%. Dat verschilt nauwelijks met het jaar ervoor. Verder vond de gemelde discriminatie vooral plaats in de eigen woonwijk (tussen buren en buurtgenoten) en op het terrein collectieve voorzieningen (zoals gemeente, zorginstellingen).

Voorbeelden

  • Man uit Syrië krijgt frequent discriminerende opmerkingen van collega’s op zijn werk.
  • Vrouw is in proeftijd ontslagen. Zij denkt dat dit komt omdat zij transgender is.
  • Arbeidsovereenkomst van zwangere vrouw wordt niet verlengd.
  • Oekraïens / Russisch gezin wordt geïntimideerd en gediscrimineerd door buren.

Lage meldingsbereidheid

Het werkelijke aantal discriminatie-incidenten ligt vele malen hoger dan uit de cijfers blijkt, maar de meldingsbereidheid van mensen is nog altijd laag. De aandacht voor inclusie en het bestrijden van discriminatie groeit echter. En daarmee mogelijk ook de bewustwording en bespreekbaarheid ervan. Er is in toenemende mate aandacht voor institutioneel racisme en discriminatie.

Nieuwe naam Discriminatie.nl

Sinds 1 januari werkt het antidiscriminatiebureau onder de nieuwe naam Discriminatie.nl samen met de 18 antidiscriminatiebureaus in Nederland. Men verwacht dat het verdergaan onder één naam meer naamsbekendheid oplevert en daarmee ook leidt tot meer meldingen van discriminatie. Naast klachtbehandeling en registratie van klachten, geeft Discriminatie.nl Noord-Holland-Noord voorlichting en trainingen en geeft het informatie en advies. Bekijk https://discriminatie.nl/noordhollandnoord voor meer informatie.

Over 21 maart

De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie vanwege het zeer gewelddadige optreden van de overheid in Zuid-Afrika in 1960 ten tijde van het apartheidsregime toen er gedemonstreerd werd tegen discriminerende pasjeswetten. De politie schoot tientallen demonstranten dood. (Foto: Daniel Reche via Pexels)