Financiële steun voor sportverenigingen

Castricum – Sportaanbieders in de gemeente Castricum kunnen een beroep doen op het Herstelfonds in de gemeente Castricum. Dat schrijven Platform Sport en wethouder Ron de Haan in een brief aan de verenigingen. ‘Het is belangrijk dat de sportaccommodaties in stand blijven zodat er, wanneer de crisis voorbij is, weer volop gebruik van kan worden gemaakt.’

In het Herstelfonds van de gemeente Castricum zit 300.000 euro. Dat geld is bedoeld voor ondernemers, instellingen, bedrijven én (sport)verenigingen. ‘Het mag duidelijk zijn dat de sportwereld ook financieel gezien hard getroffen is. Niet alleen hebben veel sporters niet gekregen waarvoor zij betaald hebben, maar ook verenigingen met eigen accommodatie, exploitanten van sportaccommodaties en eigenaren van sportaccommodaties zitten in zwaar weer.’

Steunmaatregelen en Herstelfonds

Sportverenigingen die een accommodatie van de gemeente huren, hoeven over de periode tussen 1 april en 11 mei geen huur te betalen. Dat bedrag wordt verrekend met de huurnota voor seizoen 2020/2021. Sportverenigingen die niet bij de gemeente huren maar bij een andere exploitant komen waarschijnlijk in aanmerking voor het steunfonds van de overheid. Zij kunnen geen aanspraak maken op teruggave van bovenstaande huurperiode.

‘Sprake van maatwerk’

‘Ondernemers die een gemotiveerd verzoek doen voor maatregelen die helpend kunnen zijn om uit de crisis te komen, kunnen we met een bijdrage tegemoet komen. Uitgangspunt is wel dat aanvragende partijen gebruik maken van landelijke regelingen, voordat zij een beroep doen op de gemeente. Verder is het uitgangspunt dat bij het al dan niet toekennen van een bijdrage uit het Herstelfonds sprake is van maatwerk. Dit geldt ook voor sportverenigingen die hun activiteiten hebben moeten staken en daardoor geen inkomsten uit die, voorgenomen, activiteiten konden genereren’, schrijven Platform Sport en de verantwoordelijk wethouder.

Bent u sportaanbieder en denkt u in aanmerking te komen voor tegemoetkoming uit het Herstelfonds? Neem dan contact op via info@castricum.nl. (Tekst: Mardou van Kuilenburg / Foto: Pixabay)