Fietsersbond tegen rotonde op N203

Castricum – In deze krant van vorige week werd verslag gedaan van de wens van de gemeenteraad om opnieuw onderzoek te doen naar de aanleg van een rotonde op de N203. Dat was aanleiding voor de Fietsersbond Castricum om hierop negatief te reageren en dit ook schriftelijk aan een gedeputeerde kenbaar te maken.

Door Hans Boot

In nieuwsbrief nr. 60 van 6 augustus van de Fietsersbond Castricum komt secretaris Alex van der Leest eerst terug op de in zijn ogen mislukte opknapbeurt in 2015 van de betreffende provinciale weg tussen Castricum en Uitgeest en zegt onder meer: ,,Alle mooie plannen die de provincie samen met de Fietsersbond had afgesproken waren geschrapt. Fietsongevallen bleven dan ook niet uit en ook voor autoverkeer was de weg minimaal ingericht. Het voelt voor fietsers gewoon te onveilig en één stuurfoutje van een langsrazende auto is genoeg…”

Desondanks is de Fietsersbond niet enthousiast over het voorstel voor een rotonde. Van der Leest: ,,Er is door een van de aanhangers gezegd dat fietsers om de rotonde heengeleid worden en het autoverkeer amper tegenkomen. Wij zien echter als enig resultaat dat er moet worden omgefietst. Daarbij vragen wij ons af hoeveel veiliger het erop wordt met zo’n rotonde. Bovendien kan het wel eens een prijzig en ingewikkeld project worden. Sterker nog, die rotonde met alles erop en eraan kan zomaar alle geld en aandacht opslokken, terwijl het er voor fietsers uiteindelijk alleen maar slechter op wordt.”

Doorfietsroute

De bond laat in zijn nieuwsbrief weten voor een toekomstige oplossing toch enigszins optimistisch te zijn: ,,Het fietspad langs de N203 wordt onderdeel van een ‘doorfietsroute’ (dat is een andere naam voor een ‘snelfietsroute’). Die maakt deel uit van een provinciaal netwerk om steden en kernen te verbinden. Het gaat om een traject tussen Heerhugowaard en Uitgeest, met aansluitingen op trajecten in de naburige regio’s IJmond en Zaanstreek. Doorfietsroutes zijn veilige directe verbindingen met zo min mogelijk belemmeringen. Ze hebben scherpe kwaliteitseisen en moeten geschikt zijn voor verschillende soorten fietsers – forensen, scholieren en recreanten – op verschillende typen fietsen, zoals stadsfietsen, e-bikes, pedelecs, scooters en brommers, met verschillende snelheden. De provincie voert de regie en subsidieert de aanleg van de doorfietsroutes.”

Opheldering

Verder stelt de Fietsersbond zich ten doel: ,,Een grondige aanpak van het tracé tussen Limmen en Uitgeest. Breed genoeg voor fietsverkeer op de doorfietsroute, op een veilige afstand van de rijweg en verhoogd aangelegd zodat je ’s avonds niet verblind wordt door de autokoplampen. En natuurlijk een vangrail tussen auto’s en fietsen. Zorg daarbij ook voor ongelijkvloerse kruisingen, dus maak gebruik van de bestaande tunneltjes naar Akersloot en Uitgeest.”

Inmiddels heeft de bond in een brief aan gedeputeerde Olthoff aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op de bewuste weg. Daarin wordt de teleurstelling over de laatste herinrichting en bedenkingen tegen een rotonde nog eens geuit. De brief eindigt met: ,,Er lijken nu verwachtingen gewekt te zijn in Castricum, kunt u wellicht opheldering geven over het standpunt van de provincie?” (Foto: Hans Boot)