Fietsers controleren fietsnetwerk

De provincie Noord-Holland vraagt de Fietsersbond om een overzicht van knelpunten in het fietsnetwerk. Want de provincie  wil samen met gemeenten en waterschappen onveilige punten oplossen. Een plan om te zorgen voor goede en snelle fietsverbindingen naar bijvoorbeeld OV-knooppunten en scholen. Daarom gaan vrijwilligers van de Fietsersbond in alle delen van de provincie, behalve Amsterdam, het fietsnetwerk controleren. Ook in Castricum.
Het  vernieuwde bestuur kijkt met een frisse blik naar het fietsparcours in Castricum. Met name het parcours van en naar het station, de VO-scholen en het nieuwe Geesterhage. Om welke routes gaat het? Hoe vanzelfsprekend,  overzichtelijk en veilig is het?  Wat kan er beter?
De afgelopen jaren realiseerde Castricum veel verbeteringen voor het verkeer en daarbij ook voor de fiets. Toch zag het bestuur onlangs op haar inspectietochten veel narigheid voor fietsers. Reden genoeg om binnenkort een opgefriste lijst met knelpunten te publiceren, zodat men erop kan reageren en de lijst kan worden gecompleteerd. Vrijwilligers kunnen helpen bij deze Fietsersbond-inventarisatie van het fietsnetwerk met het beschrijven, analyseren en fotograferen van één of meer knelpunten. Men kan ook routeproblemen bespreken of melden bij de afdeling via castricum@fietsersbond.nl of via www.fietsersbond.nl/meldpunt. Na de zomer presenteert de Fietsersbond de resultaten aan de provincie.