Feestelijke startbijeenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Eind juli en begin augustus hebben de colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020.

Op 15 september gaf wethouder Antoine Tromp om 16.00 uur in de Nieuwe Muziekschool in Uitgeest de officiële aftrap voor de gemeente Uitgeest. Naast de ondertekening van de overeenkomsten door de wethouder en mevrouw Roos van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, overhandigde de heer Van der Schaaf, directeur Bedrijven van Rabobank IJmond, namens de Rabobank Foundation een cheque aan wethouder Tromp en mevrouw Roos.

De heren Tromp en van der Schaaf kregen van mevrouw Roos elk een exemplaar overhandigd van het boek met als titel ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’. De wethouder denkt dat de aanvraag voor een financiële bijdrage uiteindelijk tussen de 60 en 100 kinderen zal liggen.De muzikale bijdrage werd onder andere verzorgd door Hadaffah, een leerling van de nieuwe muziekschool, ze speelde op een keyboard. (Ger Bus)