Extra subsidie beschikbaar voor gratis duurzaamheidsadvies dorpshuizen 

Regio – De Provincie Noord-Holland biedt gratis advies en ondersteuning aan eigenaren van onder andere scholen, zorginstellingen, theaters (culturele ANBI’s) en andere maatschappelijk vastgoedbeheerders om hun gebouwen te verduurzamen. Voor de doelgroep dorps- en buurthuizen en wijkcentra is extra subsidie vrijgemaakt. Het subsidieplafond van € 500.000,- zal met € 134.000,- worden opgehoogd.

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen naast de subsidie ook zestig uur hulp krijgen bij het in kaart brengen van hun duurzaamheidsvraagstuk. Ze krijgen een complete doorlichting van hun pand, een energiescan en maatwerkadvies over verduurzamingmaatregelen. Ook kunnen ze geholpen worden met het aanvragen van subsidies voor de uitvoering van de maatregelen.

Het Ontzorgingsprogramma

Het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is opgezet om de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen. Het programma begrijpt dat het verduurzamen van gebouwen vaak een grote uitdaging is voor kleine vastgoedeigenaren, vooral in de maatschappelijke sector. Daarom biedt het programma concrete ondersteuning om deze eigenaren te helpen bij het realiseren van duurzame stappen. Inmiddels zijn al 260 panden dankzij deelname aan het programma geholpen. Het programma is een samenwerking van de twaalf provincies, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel ervan is concrete stappen te zetten richting een duurzame toekomst.

Aanmelden en contact

Aanmelden voor het programma kan door het aanvraagformulier in te vullen. Ook kan telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen met de duurzaamheidscoach van Dorpswerk Noord-Holland, dat namens de provincie deze regeling uitvoert. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn op de website van de provincie Noord-Holland te vinden.