Extra steun voor revitalisering amateurkunst

Castricum – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar voor herstelsteun aan de amateurkunstsector. Plein C gebruikt een deel van deze gelden om de komende jaren (financiële) hulp en expertise te bieden die bijdraagt aan het (her)opbouwen van dit regionale netwerk ter ondersteuning van de amateurkunst; een netwerk van amateurkunstgroepen, kunst(vak)docenten, kunstaanbieders, gemeenten en vele andere partijen.

De amateurkunstsector is een belangrijk onderdeel van de culturele omgeving van mensen. Zo’n veertig procent van de Nederlandse bevolking beoefent regelmatig een kunstvorm. Ons land telt dus zo’n 6,4 miljoen amateurkunstenaars. Door de afbrokkeling van een regionaal netwerk en door andere uitdagingen zoals COVID-19, zijn amateurkunstgroepen er door de jaren heen steeds meer alleen voor komen te staan.

Onderzoek

Uit het onderzoek ‘Revitalisering van de amateurkunst’, dat in september 2021 is verricht door BMC, blijkt dat er een grote behoefte is aan structurele ondersteuning van deze sector. Aandachtspunten zijn onder andere: gebrek aan zichtbaarheid, financiële armslag en de werving van nieuwe (bestuurs)leden en vrijwilligers. Om erachter te komen hoe deze partijen het beste ondersteund kunnen worden, organiseert Plein C bijeenkomsten waarin alle wensen en ideeën worden geïnventariseerd. Op 9 februari vindt van 19.00 tot 21.00 uur zo’n bijeenkomst plaats in Cultuurcafé Geesterhage. Samen bekijken de aanwezigen wat nodig is, zoals trainingen, kennisuitwisseling of andere activiteiten om de zichtbaarheid van amateurkunst in de regio te vergroten.

Over Plein C

Plein C is het netwerk- en expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie in Noord-Holland. Het is hun missie om alle kinderen en jongeren in contact te brengen met kunst en cultuur. De organisatie ondersteunt professionals en bestuurders die werkzaam zijn binnen cultuureducatie door te verbinden, versterken en verrijken. Dit doet men door het bieden van trainingen en opleidingen, door te adviseren of coachen, door het delen van kennis en het verbinden van partijen door netwerkbijeenkomsten te organiseren. Kijk op www.pleinc.nl/amateurkunst voor meer informatie.

Op de foto:
Feestband El Guappo’s tijdens het Castricums Smaakmakers Festival. Foto: Saskia Hamers