Expositie ‘Troostvogels’ van kunstenaar Leo Nieuwenhuize

Castricum – In deze tijd ligt wantrouwen op de loer. Het kan ons ontmoedigen. Vogels echter zorgen voor verwondering. Ze verbazen ons met hun vliegbeeld en gedrag. Zingen ons voor… zelfs in de nacht! In de aanloop naar Pinksteren exposeert Leo Nieuwenhuize in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 onder de noemer ‘Troostvogels’, omdat de Geest van God in ons ademt ‘als een duif’. Hij probeert een beeld te geven aan wat die Geest doet: zegenen, vernieuwen, zuchten en zaaien. De opening van de expositie vindt plaats op zondag 28 april om 10.00 uur tijdens de viering. De kunstenaar zal dan zelf kort toelichten hoe hij tot het thema van deze expositie is gekomen. De expositie is te bezichtigen van 28 april tot 2 juni op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur.