Expositie: ‘De Meldijk te Kijk’

De activiteiten van de Vereniging Oud Uitgeest worden dit jaar ingeluid met de expositie ‘De Meldijk te Kijk’ waarin de historische ontwikkeling van de Meldijk in beeld wordt gebracht.

Nadat in de middeleeuwen op een oude strandwal een nederzetting was ontstaan, die later uitgroeide tot het dorp Uitgeest, werd de blik naar het oosten gericht. Daar werden vanaf de strandwal uitgestrekte veengebieden ontgonnen en voor landbouw en veeteelt benut.

Na de aanleg van de Aagtendijk werd een deel ervan, de Mole-dijc, steeds dichter bebouwd. Weer werd in oostelijke richting gekeken: de scheepvaart die zich eerst voorzichtig ontplooide, zocht haar weg over het Uitgeestermeer en waaierde uit naar plaatsen als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. De scheepvaart werd steeds intensiever en breidde zich uit van binnenvaart naar zeevaart. De haven aan de Meldijk werd een centrum van haringvangst, walvisvaart en koopvaardij. Schepen voeren uit over wereldzeeën. Het was de bloeitijd van een dorp dat reders, schippers en matrozen kende. Er waren scheepswerven, pakhuizen, zeilmakerijen en andere toeleveringsbedrijven voor de scheepvaart. Na de Gouden Eeuw ging de economische toestand zienderogen achteruit zodat uiteindelijk alleen de beurtvaart en de binnenlandse vrachtvaart overbleven. Sindsdien kreeg de Meldijk een meer agrarisch karakter.

Rond 1900 kende het dorp een opleving en was er zelfs sprake van een zekere bloei. De Vereniging Oud Uitgeest bezit veel foto’s die uit die tijd. Een in beeld gebrachte wandeling over de Meldijk, van west naar oost en in omgekeerde richting, laat zien dat de gevels toch nog enigszins de oude glorie in zich dragen. Tekeningen geven weer hoe de straat er aan weerskanten uitzag in resp. 1890 en 1980. De oude en nieuwe toestand zijn over de hele breedte van een paneel uitgespreid met aantrekkelijk tekenwerk.

Naast boerderijen komen ook allerlei interessante panden in de expositie aan de orde. De Stokkenfabriek, winkels, meelmolen De Krijgsman en het ensemble sluis, haven, brug en gemaal zijn op boeiende wijze verbeeld.

Er wordt ook aandacht besteed aan de kermis die vóór 1940 altijd op de Meldijk plaatsvond. Er wordt getoond waar het kermisgebied lag, waar de vele café’s stonden en welke attracties er zoal waren.

Voor het eerst maken advertententies uit oude kranten en bladen deel uit van een expositie in Uitgeest. Het zijn belangwekkende maar soms ook vermakelijke teksten. De gevarieerde tentoonstelling laat zien dat de Meldijk geen simpele woonstraat is geweest. Het was een centrum van bedrijvigheid dat in de loop der jaren het steeds van karakter veranderde.
Van 7 januari t/m 26 februari 2016 kan de tentoonstelling worden bezichtigd tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (maandag t/m donderdag 09.00 – 12.00 en 13.30 – 17.00; donderdag 18.30 – 20.00; vrijdag  09.00 – 12.30). Op  woensdag 13 januari zal om 19.30 uur de expositie in het gemeentehuis van Uitgeest officieel worden geopend door wethouder Kloosterman. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Foto: 17e eeuws tafereel.