Explosieve groei waterplanten in Uitgeester- en Alkmaardermeer

Dit seizoen blijkt dat de waterplanten in  het Alkmaarder- en Uitgeestermeer explosief groeien. Op het meer zijn steeds meer watersporters die problemen ondervinden door waterplanten. Deze blijven achter het roer of de motor vast zitten.  

Het steeds helderder worden van het water in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een mooi resultaat voor de waterkwaliteit, en waterplanten gedijen goed in dit heldere water. Er zijn echter grote stukken waar de watersport hier veel hinder van ondervindt. Tot nu toe is te weinig bekend waardoor de explosieve groei van dit jaar wordt veroorzaakt. Het recreatieschap investeert een aanzienlijk bedrag in het maaien van de waterplanten. De aannemer is dit jaar van medio juni tot eind augustus dagelijks 9 uur aan het maaien. Op dit moment is echter geconstateerd dat de gemaaide waterplanten, met name smalle waterpest en gekruld fonteinkruid, al na twee weken tijd weer tot de oppervlakte zijn gegroeid. Het recreatieschap probeert zoveel als mogelijk de overlast voor recreanten te voorkomen, maar vraagt ook aan recreanten zich te houden aan de regels. Om de zone aan te geven waarbinnen wordt gemaaid, heeft het recreatieschap recreatiebetonning aangebracht in het meer. Dit zijn de groen-witte en rood-witte boeien.

Het recreatieschap is op zoek naar een duurzame oplossing. Hiervoor wordt op dit moment aanvullend onderzoek gedaan. De resultaten hiervan worden eind dit jaar verwacht. (Foto: aangeleverd)