Explosie aan kunst en cultuur verwacht

Castricum – Een explosie aan kunst en cultuur. Dat is het doel van de 122.000 euro die de gemeente Castricum spendeert aan onder meer een CultuurBuurtCafé en de huisvesting van de historische vereniging Oud-Akersloot. Het geld komt van het Rijk en is bedoeld om de culturele infrastructuur op peil te houden. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd.

Eind maart 2021 heeft de Castricumse gemeenteraad al positief besloten inzake het zogenaamde pakket coronamaatregelen fase 5. In dit besluit was ook opgenomen het beslispunt om de Rijksbijdrage instandhouding culturele infrastructuur 122.000 euro rechtstreeks beschikbaar te stellen aan lokale culturele instellingen. De Castricumse cultuurcoach Tamara Roos heeft na overleg met de culturele sector een quickscan opgesteld en de uitkomsten voor advies voorgelegd aan het Cultuurplatform.

Quickscan

In overleg met culturele organisaties heeft de cultuurcoach verschillende projecten geselecteerd voor de quickscan. Eén van die projecten is het pilotproject CultuurBuurtCafé voor diverse doelgroepen in de foyer van cultuurcentrum Geesterhage, in samenwerking met Stichting Geesterhage, Stichting Welzijn Castricum, Toonbeeld en de bibliotheek in de periode na de zomer (10.500 euro). Verder is 15.900 euro bestemd voor een Uitmarkt voor de amateurkunst als opening van het culturele seizoen in Geesterhage op 11 september. Participanten zijn onder andere Emergo, Excelsior, Perspectief, Fotoclub, Musicalgroep The Cast, Pancratius en C-Squad.

Voor de uitbreiding van de huisvesting van de historische vereniging Oud-Akersloot is 35.000 euro beschikbaar. Voorts is 48.000 euro bestemd voor een Makersfonds om projecten van beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars te ondersteunen, die door corona in problemen zijn gekomen. De organisaties Perspectief, Toonbeeld en De Oude Keuken krijgen een eenmalige financiële ondersteuning in de vaste kosten van als tegemoetkoming voor de effecten van corona. Dat gaat om respectievelijk 5.000, 600 en 6.282 euro.

Wethouder Ron de Haan (cultuur) steekt zijn enthousiasme niet onder theaterstoelen of bioscoopbanken: ,,Ik voorspel dat we, zodra het weer mag en kan, een explosie gaan zien aan theater, muziek, zang en dans. Een ontlading waarin het belang van kunst en cultuur ten bate van onze gezondheid en geluk driedubbel onderstreept wordt.” (Foto: Gerd Altmann via Pixabay)