Excursies naar de Uitgeestse brandweer

De Stichting Uitgeester Senioren heeft een excursie naar de brandweerkazerne van Uitgeest georganiseerd. Erwin Wormsbrecher, beroepsbrandweerman in Haarlem en vrijwillig brandweerman in Uitgeest, heeft de deelnemers veel verteld over de brandweer, de taken van de brandweer in het algemeen en van de brandweer Uitgeest en over brandpreventie thuis. Tenslotte was er de rondgang door de kazerne met uitleg over de bluswagen en materialen. Na afloop ontvingen de deelnemers een tas met leuke gadgets en interessante informatie. Het was een bijzonder leuke en interessante excursie.

Wilt u ook deelnemen aan deze excursie? Op woensdag 10 februari van 10.00 – 11.30 uur wordt er nog een excursie georganiseerd. U kunt zich hiervoor opgeven bij de Stichting Uitgeester Senioren op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 0251 – 31 90 20 of via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook onze website: www.uitgeestersenioren.nl.