Even bijpraten over de WOZ en OZB

Castricum – Elk jaar rolt omstreeks deze tijd bij de huizenbezitters de beschikking voor de WOZ-waarde in de bus, die wordt gebaseerd op een jaarlijkse woningtaxatie. Alhoewel de waarden in de afgelopen jaren nogal schommelden, zijn er geen grote verschillen in de OZB-aanslagen te constateren. Bezwaar maken tegen het opgelegde bedrag kan echter altijd nog, maar voor de wijze waarop wordt gewaarschuwd. In onze gemeente zijn de aanslagen op 21 februari verzonden.

Door Hans Boot

Zoals al eens eerder in deze krant is toegelicht, blijft het bepalen van de waarde volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) een ingewikkelde materie. Nog even ter opheldering een toelichting van de gemeentelijk woordvoerder: ,,Bestaande woningen worden getaxeerd op basis van de vergelijkingsmethode. Hierbij wordt de taxatiewaarde voor 2023 afgeleid van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de peildatum zijn verkocht. De peildatum is altijd 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de verkochte woningen en de woningen die moeten worden getaxeerd voor de WOZ-waarde. Die verschillen kunnen bestaan uit onder andere de fysieke kenmerken van de woning. Dit zijn bijvoorbeeld de oppervlakte, het bouwjaar en het type woning. Tevens worden bijgebouwen opgenomen, zoals aangebouwde woonruimten, een garage, maar ook dakkapellen. Ook de grond wordt getaxeerd, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de oppervlakte van het perceel. Naast deze kenmerken spelen andere aspecten van de woning ook een rol, zoals de onderhoudstoestand, het kwaliteitsniveau, de ligging en de uitstraling. Dit gebeurt door middel van een puntentoekenning op deze onderdelen. Op het taxatieverslag zijn naast de gegevens van de verkochte woningen uiteraard ook de objectgegevens van de getaxeerde woning vermeld. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de WOZ-waarde van de woning tot stand is gekomen.’’

Castricumse WOZ-waarden en OZB-tarieven

Volgens de woordvoerder is de ontwikkeling van de WOZ-waarde in Castricum in de laatste twaalf jaar bijna gelijk aan de landelijke ontwikkeling: ,,De WOZ-waarde van een woning in Castricum, die in 2010 werd getaxeerd op € 300.000, heeft in 2022 een waarde van gemiddeld € 429.000. Landelijk ligt dat op € 424.000. Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde procentuele jaarlijkse stijging en daling van de WOZ-waarde.’’

Over de hoogte van de OZB-aanslag meldt hij: ,,Die wordt berekend in de vorm van een percentage van de WOZ-waarde die voor de woning is bepaald. Dit percentage is het zogenaamde OZB-tarief. OZB staat voor Onroerendezaakbelasting. De OZB voor woningen in Castricum in 2022 was 0,07554% van de WOZ-waarde. Daarmee lag het tarief in onze gemeente ruim 22% onder het landelijk gemiddelde van 0,0978%. De gemeente houdt bij de berekening van het tarief rekening met de waardeontwikkeling van de woningen in Castricum. Als dat niet gebeurt, dan werkt het percentage van de prijsstijging van woningen namelijk door in de aanslag OZB en zou deze fors hoger uitvallen. In Castricum was er per januari 2022 ten opzichte van een jaar daarvoor sprake van een waardestijging van woningen. De gemeente heeft daarom het OZB-tarief voor woningen met ruim 11% verlaagd van 0,07554% in 2022 naar 0,06715% in 2023. Voor meer informatie verwijs ik naar https://castricum.cocensus.nl. Cocensus is namelijk de organisatie die voor de woningen in Castricum de WOZ-waarde taxeert en de belastingaanslagen verzendt.’’

Bij bezwaar eerst even bellen!

De woordvoerder geeft vervolgens aan welke procedure nodig is als huiseigenaren overwegen om bezwaar in te dienen tegen een WOZ-beschikking: ,,Maakt u dan eerst een belafspraak met de taxateur van Cocensus. Dit kan via https://digitaalloket.cocensus.nl door het scannen van de QR-code op de brief bij de aanslag. Contact opnemen voor een belafspraak kan ook via het Klant Contact Centrum van Cocensus op telefoonnummer 023 5563500. U wordt dan teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw woning heeft vastgesteld. De taxateur geeft uitleg over de taxatie. Mogelijk kunt u zich vinden in de uitleg of uw argumenten geven aanleiding tot heroverweging van de waardebepaling. Dan is een bezwaarschrift niet nodig, want eventuele correcties kunnen dan direct worden verwerkt.’’

Als men het ondanks de uitleg van de taxateur niet eens is met de WOZ-waarde of met de opgelegde belastingaanslag, dan luidt het advies: ,,U kunt op verschillende manieren kosteloos bezwaar maken bij Cocensus. Dat kan door bovengenoemde wijze van scannen of door het invullen van het reactieformulier dat u bij de aanslag ontvangt. Dit formulier stuurt u naar de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA Heemskerk. U kunt overigens ook zonder QR-code digitaal bezwaar maken via https://digitaalloket.cocensus.nl. U heeft dan wel uw DigiD nodig. Het indienen van een bezwaarschrift is mogelijk binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.’’

Filmpje

De gemeente benadrukt ook nog een belangrijk kostenaspect in geval van bezwaar maken: ,,Als dat bij Cocensus gebeurt zijn er nooit kosten aan verbonden. Er bestaan ook bureaus die graag willen bemiddelen, maar die doen dat vaak op basis van ‘no cure no pay’. Dat betekent dat als de WOZ-waarde wordt aangepast, de gemeente een wettelijk bepaalde vergoeding van gemiddeld € 750,- moet betalen. Bezwaar maken via een bemiddelaar kan dus voor de gemeente zeer nadelige gevolgen hebben. Zo zijn er in 2022 van de ruim vijfhonderd bezwaren 126 ingediend door bureaus waarvan de kosten uitkomen op ongeveer € 80.000,-.’’

In dit filmpje wordt uitgelegd waarom het handig is om rechtstreeks bij de gemeente bezwaar te maken:

Op de foto:
Ook aanbouwen tellen mee bij het bepalen van de taxatiewaarde. (Foto: Hans Boot)