Ervaringsdeskundige Parnassia belangrijke schakel

Foto boven:
De ervaringsdeskundige voor de ingang van Het Ketelhuis. (Foto: Hans Boot)

Castricum – Binnen met name de gezondheidszorg kennen we al een aantal jaren de functie van ervaringsdeskundige, die verschillende rollen heeft. Bij Parnassia Groep, de verlener van geestelijke gezondheidszorg op het landgoed Duin en Bosch, vervult Gert Jan van der Meij al vijf jaar deze functie met het nodige succes.

Door Hans Boot

Gert Jan van der Meij (1976) begint zijn verhaal met de uitleg van het begrip ervaringswerker of ervaringsdeskundige: ,,Dat is iemand die zijn ervaringskennis binnen de geestelijke gezondheidszorg kan inzetten voor het herstel van cliënten en ter ondersteuning van het personeel binnen de organisatie.’’

Na twee opnames in 2011 en 2015 begon Gert Jan vijf jaar geleden als ervaringswerker bij Parnassia in Bakkum. Hij vertelt vervolgens welke rollen deze betaalde baan met zich meebrengt:

,,In de eerste plaats is dat een verbindende rol tussen cliënten en personeel als er zich bijvoorbeeld problemen voordoen of er geen overeenstemming is over het behandelbeleid. Ten tweede heb ik een educatieve rol, wat inhoudt dat ik presentaties geef over allerlei onderwerpen. Als derde heb ik de rol van ‘kritische vriend’. Dit betekent dat ik soms verpleegkundigen en behandelaren moet wijzen op het perspectief vanuit de cliënt. Tot slot heb ik een signalerende rol. Door mijn psychiatrisch verleden zijn cliënten namelijk geneigd om mij sneller dingen te vertellen zonder dat ze bang zijn voor de consequenties daarvan. Daardoor kan ik bijvoorbeeld voorkomen dat er in het herstel van iemand onnodige vertraging optreedt. Kortom, in feite ben ik ondersteuner, buddy en coach tegelijk.’’

Grote belangstelling voor het herstelcafé op 6 juli. (Foto: Maxime Maanders)

Herstelcafé

Op de vraag door wie Gert Jan wordt aangestuurd, luidt het antwoord: ,,Dat gebeurt door meerdere leidinggevenden, omdat ik voor diverse sectoren werk en dus breed inzetbaar ben.’’ Dat de functie is aangeslagen, blijkt uit het feit dat Gert Jan niet meer de enige ervaringsdeskundige op Duin en Bosch is: ,,Ik was weliswaar de eerste, maar inmiddels zijn er drie bijgekomen. Mijn collega’s zijn deels gekoppeld aan een afdeling en deels aan de Het Ketelhuis.’’ Dat behoeft nadere toelichting: ,,Deze vroegere stookruimte van het ziekenhuis doet nu dienst als herstelwerkplaats. Daarin is het herstelcafé gevestigd, oftewel het kloppend hart van de werkplaats. Het is een plek die toegankelijk is voor iedereen, dus niet alleen voor cliënten maar ook voor naasten, familieleden, personeel en buurtbewoners. Het doel is verbinden, het bieden van een andere kijk op de psychiatrie en het geven van voorlichting.’’

Van der Meij is zeer enthousiast over de resultaten van het café: ,,We zijn een maand geleden van start gegaan en de opkomst is overweldigend. Verschillende buurtbewoners hebben al laten blijken nauw betrokken te zijn bij deze ontmoetingsgelegenheid, maar het zou fijn zijn om dit nog wat breder te trekken. Daarbij wil ik benadrukken dat de toegang een laagdrempelig karakter heeft. Ik heet daarom iedereen van harte welkom om een keer op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur Het Ketelhuis op het adres Ketelhuis 1 aan het Watertorenpad te komen bezoeken. Zodoende hoop ik dat er meer begrip komt voor de mens binnen de psychiatrie en dat de bewoners van Duin en Bosch en Parnassia elkaar wat beter leren kennen!’’