Erfgoedstichtingen bundelen krachten

De stichting Oer-IJ en de stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, die beiden de cultuurhistorie van Kennemerland meer zichtbaar en beleefbaar willen maken voor een breed publiek, gaan waar mogelijk samenwerken. Een overeenkomst daarvoor is maandag op het erfgoedpark De Hoop bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer getekend door de voorzitters Evert Vermeer en Cees Hazenberg.

De stichting Oer-IJ houdt zich vooral bezig met de hoge aardkundige, archeologische en natuurwetenschappelijke waarde van het landelijk gebied in de driehoek Haarlem, Alkmaar en Zaanstad. Daar ligt het Oer-IJ, een noordelijk aftakking van de Rijn, die uitmondde in zee bij Castricum. Een binnen-delta waarvan, voor wie dat weet, nog veel in het landschap is terug te zien.

De stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest wil een historisch houtzaagmolencomplex op het erfgoedpark De Hoop realiseren; met een houtzaagmolen en een werkplaats waar ook aandacht zal zijn voor het verhaal van Cornelis Corneliszoon, die in de 17e eeuw bedacht hoe met behulp van windkracht machinaal bomen tot planken en balken konden worden gezaagd. De uitvinding was van grote betekenis voor de economische ontwikkeling van Nederland in die tijd.

Bij de beoogde samenwerking moet met name gedacht worden aan het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes in het gebied. Ook wordt contact gezocht met andere initiatieven zoals de Holland Route, het archeologisch informatiecentrum Huis van Hilde in Castricum en de Stelling van Amsterdam en het Noord-Hollandpad. Door clustering kunnen activiteiten elkaar versterken en ontstaat een interessant samenhangend verhaal over de geschiedenis en het gebruik van dit landschap door de eeuwen heen. Het initiatief biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het toeristisch bedrijfsleven van vandaag en in de toekomst.