Erfgoedpark De Hoop wordt Park Oudgeest

De gemeenteraad van Uitgeest heeft tijdens een opiniërende raadsbijeenkomst kennisgenomen van de plannen voor de doorontwikkeling van voormalig Erfgoedpark De Hoop. Met als werktitel Park Oudgeest – made in Uitgeest – wordt in fasen toegewerkt naar een combinatie van verblijfsrecreatie, cultuurhistorie, horeca en ruimte voor lokaal ondernemerschap. Ook maatschappelijke initiatieven krijgen de mogelijkheid zich op het park te ontplooien. Het ontwikkelplan ‘Park Oudgeest’ bleek de meest geschikte invulling voor duurzame instandhouding van het voormalige Erfgoedpark De Hoop. Het terrein wordt openbaar toegankelijk. Het streven is om het terrein en het ontwikkelplan onder de aandacht te brengen met een pop-up restaurant in het najaar/winter 2015. Afhankelijk van draagvlak en draagkracht vindt in de fasen daarna uitbreiding plaats. Via overnachtingsmogelijkheden groeit deze plek uiteindelijk uit tot een klein gehucht aan de zuidelijke oever van het Uitgeestermeer. Er wordt onder andere samenwerking gezocht met lokale ondernemers en maatschappelijke initiatieven als die van de Stichting Cornelis Corneliszoon, die het gedachtegoed van de gelijknamige innovatieve zaagmolenbouwer, aan een zo breed mogelijk publiek kenbaar wil maken.