Er kan nog één supermarkt bij in Castricum

Foto boven:
De locatie aan de Stetweg, waarvoor Dreef Beheer opteert. (Foto: Hans Boot)

Castricum – In opdracht van de gemeente is er een DPO-onderzoek gedaan naar de vraag of er marktruimte is voor een extra supermarkt in Castricum of Bakkum. De resultaten zijn afgelopen donderdag aan de raadsleden gepresenteerd. Besluitvorming hierover staat op de agenda van 22 april.

Door Hans Boot

De ingediende plannen voor twee supermarkten was voor het college aanleiding om de haalbaarheid daarvan vast te stellen middels een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO), waarvoor opdracht werd gegeven aan bureau Stec Groep. De eerste aanvraag van Dreef Beheer betreft de locatie aan de Stetweg in Bakkum waar voorheen een bedrijf in landbouwmachines was gevestigd. Daar zou de ontwikkelaar een Deka-supermarkt van circa 1250 m2 winkelvloeroppervlak willen realiseren met daarboven 25 à 30 huurappartementen, waarvan dertig procent in de sociale huur. Het andere plan is afkomstig van Cambium Vastgoed en omvat een supermarkt met een winkelvloeroppervlak van 910 m2 op de plek van het leegstaande garagepand op het Kooiplein. Ook daarboven zouden 33 huurwoningen moeten komen, waarvan eveneens dertig procent in de sociale sector.

Presentatie

Voordat Martijn Exterkade van Stec Groep zijn presentatie startte, hield wethouder Ron de Haan een korte inleiding. Hij zei: ,,Het gaat in Castricum al jaren om de vraag hoe we de economische ruimte naar de toekomst willen benutten. Daarbij houdt corona ons flink in de wurggreep. U bent als raadsvertegenwoordigers aan zet om een objectief oordeel te vellen over dit onderwerp.” Uit het DPO bleek dat de huidige inwoners van Castricum voor 95 procent hun boodschappen in de kern doen. Het rapport liet ook cijfers zien van het onderscheid in dagelijkse en niet-dagelijkse goederen en de veranderingen in winkel- en koopgedrag door de toename van online bestedingen. Exterkade stelde daarnaast dat de functie van supermarkten steeds crucialer wordt als drager van winkelgebieden en er een grote concurrentie bestaat in de supermarktenbranche.

Hier wil Cambium Vastgoed een supermarkt met huurwoningen realiseren. (Foto: Hans Boot)

Conclusies

In het rapport wordt als voorwaarde voor een nieuwe supermarkt genoemd dat het essentieel is dat de supermarktfunctie in de bestaande winkelgebieden gewaarborgd blijft. Bovendien zou realisatie van één of twee supermarkten ingaan tegen het provinciale, regionale en gemeentelijk beleid. Dat is erop gericht om de huidige winkelgebieden te versterken. Desondanks is het college van mening dat een nieuwe vestiging mogelijk moet zijn en legt daarom de keus aan de raad voor, die daarover in zijn vergadering van 22 april mag beslissen.

De belangrijkste conclusie uit het DPO houdt in dat er tot en met 2030 in het gebied rond Stetweg/Kooiplein nog ruimte is voor een supermarkt van maximaal 650 m2 winkelvloeroppervlak. Hooguit zal dus een van de twee aanvragen kunnen worden gehonoreerd, waarbij het gewenste vloeroppervlak lang niet wordt gehaald. Stec Groep concludeerde tot slot dat ‘nieuwe supermarktlocaties niet structuurversterkend zijn’ en gaf daarom de raadsleden het advies mee ‘om zeer terughoudend te zijn met initiatieven buiten de bestaande structuur’.

Reacties

Omdat de overigens zeer heldere presentatie de vergadertijd zo goed als had opgeslokt, bleef er weinig tijd over voor een vragenrondje. Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie kreeg nog wel te horen dat Aldi vergroot kan worden los van de toevoeging van een nieuwe supermarkt. Lenie Kelder (CKenG) wilde weten of de toename van de bevolking door de bezetting van Camping Bakkum in het zomerseizoen in het onderzoek was meegenomen, waarop het antwoord ‘nee’ was. Dat gold ook voor de vraag van Harold Ebels (D66) of de vierkante meters van de vroegere DekaMarkt op het Kooiplein nog opgeteld mogen worden bij de huidige marktruimte. Nadat Ron de Haan erop wees dat er misschien nog rekening moet worden gehouden met de Spar-supermarkt op de camping, kreeg een bewoonster van een woning tegenover het Kooiplein het laatste woord: ,,Ik heb op het plein nog nooit reuring gezien, dus ik begrijp totaal niet waarom daar weer een supermarkt moet komen!”