Enquête buitenspelen en bewegen Castricum

In opdracht van de gemeente doet bureau Speelplan onderzoek naar buitenspelen en bewegen in de gemeente Castricum. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de openbare (speel- en sport-) ruimte nu wordt gebruikt en hoe dit goed kan worden afgestemd op verschillende doelgroepen; kinderen, jongeren en andere bewoners. De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het nieuwe uitvoeringsplan voor de openbare speel- en sportruimte dat komend jaar wordt ontwikkeld, dit gebeurt op basis van het eerder vastgestelde speelruimtebeleidsplan.

De enquête is bedoeld voor volwassenen en kinderen en kan tot en met 31 mei worden ingevuld. Ga naar http://www.speelplan.nl/castricum.