Energie opwekken langs snelweg A9

Regio – Verschillende gemeenten hebben de mogelijkheden voor energieopwekking langs de snelweg A9 onderzocht. Dit deden zij samen met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. De gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo willen die mogelijkheden graag samen met omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden bespreken.

In 2019 publiceerde de Nederlandse regering het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken uit dat akkoord is dat dertig energieregio’s onderzoeken hoe zij kunnen voldoen aan de afspraken en duurzaamheidsopgave van het Klimaatakkoord. Elke regio heeft een Regionale Energiestrategie (RES). Onderdeel van de RES in onze regio is de opwekking van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030. Dit zou mogelijk deels kunnen met energieopwekking op rijksgrond langs de A9.

Voorverkenning

De gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben deelgenomen aan de voorverkenning van de A9 die in het voorjaar van 2022 van start is gegaan. Deze voorverkenning is een samenwerking tussen verschillende gemeenten (waaronder ook Alkmaar en Heemskerk) en de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en netbeheerder Liander. De voorverkenning heeft inmiddels inzicht gegeven in de geschiktheid van de bermen, ruimtes bij op- en afritten en geluidsschermen in het onderzoeksgebied langs de A9.

Samen kijken en bedenken

Eind juni van dit jaar willen de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden uitnodigen om mee te kijken en mee te denken over de mogelijkheden die er zijn om energie op te wekken langs de snelweg. Wanneer deze participatiebijeenkomst exact wordt gehouden, wordt later bekend gemaakt. Directe omwonenden en eventuele grondeigenaren krijgen een brief met een uitnodiging.