Eigenaren Clematis op weg naar gasloze bewoning

Bewoners van de Clematisflat in Castricum kunnen binnenkort genieten van duurzame en goedkope warmte uit de bodem. Dinsdag 14 juli tekende de VvE Clematis het contract voor de aanleg van een warmte-opwekkingsinstallatie: een systeem van bodemwarmtewisselaars en warmtepompen. Eco2Service investeert hierin, waardoor de VvE niet de eigen kasmiddelen hoeft aan te spreken. Daarnaast wordt nog onderzocht of het mogelijk is zonnepanelen op het dak te installeren om zo ‘nul-op-de-meter appartementen’, ofwel woningen zonder energierekening, te realiseren. CALorie, de plaatselijke coöperatie voor duurzame energie, heeft de VvE Clematis aan de Castricumse Admiraal de Ruyterlaan in contact gebracht met Kodi Energie Besparende Technieken, medeaandeelhouder van Eco2Service.

Kodi is gespecialiseerd in totaaloplossingen in duurzame energie en gaat voor Clematis de financiering, engineering, realisatie, beheer en onderhoud verzorgen. Clematis hoeft niet in de warmte-opwekkingsinstallatie te investeren en bereikt met deze overeenkomst een hogere verkoopwaarde van de appartementen door een verbeterd energielabel. Tijdens de contractperiode van 30 jaar is Clematis tevens gevrijwaard van onderhouds- en herinvesteringskosten en wordt er ook nog eens 25.000 kg CO2 per jaar minder uitgestoten. Op de foto v.l.n.r.: wethouder Ans Pelzer, Bert Hendriksen (VvE Clematis), Adriaan van Diepen (Kodi) en Marc Kok (Eco2Service).