Eigenaars strandhuisjes doneren EHBO en Reddingsbrigade

De huisjeseigenaren op het strand hebben besloten een deel van het terug te storten rioolheffing 2014 door de gemeente te doneren aan de Castricumse Reddingsbrigade en de EHBO. Zondag vond de overhandiging plaats. De 2.150 euro is gelijkelijk verdeeld over de twee vrijwilligersverenigingen.

De Strandhuisjes Vereniging Castricum (VSC) omvat zo’n 130 leden/eigenaren van strandhuisjes. In 2014 heeft de gemeente Castricum een rioolheffing ingevoerd voor de strandhuisjes. De eigenaren waren van mening dat zij reeds rioolheffing betaalden via de huur van de plek op het strand. Het contract met de strandexploitant vermeldt dat de huur inclusief de lasten voor publieke voorzieningen zijn. De rioolheffing aan de exploitant werd gebaseerd op het verbruik van zowel de strandtent als de huisjes.
Alle huisjeseigenaren dienden dan ook bezwaar in tegen de heffing, die vervolgens integraal werden afgewezen door de heffingsambtenaar van de gemeente. Een rechtszaak volgde en die werd door de huisjeseigenaren gewonnen. De gemeente tekende hoger beroep aan bij het gerechtshof in Amsterdam en verloor de zaak ook daar.
De uitspraak gold echter alleen de proefpersoon die als voorbeeld voor de andere huisjeseigenaren om een gerechtelijke uitspraak had gevraagd. Op verzoek van de VSC heeft de gemeente Castricum de uitspraak van de rechters van toepassing verklaard voor alle huisjeseigenaren op het Castricumse strand.

,,Daar zijn wij uiteraard erg blij mee”, zegt voorzitter Kees de Ruiter. ,,De EHBO, de Reddingsbrigade en het gemeentelijk toezicht zorgen in belangrijke mate voor de veiligheid en goede sfeer op het Castricumse strand. Het Castricumse strand is typisch een familiestrand, zonder lawaai en veel feesten. Met de gemeente bespreken wij, de drie strandhuisjes verenigingen, twee maal jaarlijks de situatie op het strand. Het was dan ook een vreemde vertoning dat wij twee jaar geleden het met elkaar aan de stok kregen en de rechter er bij moesten halen. Maar goed dat is verleden tijd, de vrede is getekend en eind goed is hier zeker al goed.” 

Op de foto v.l.n.r.: achterste rij: Theo Kraan (strandtoezicht gemeente), Dirk Jan Bakker (EHBO), Kees Rood (wethouder met strandzaken in de portefeuille), Malou de Kock (voorzitter Zorgeloos Zuid), Kees de Ruiter (voorzitter VSC, die de begunstigden toesprak en de donaties namens de drie verenigingen overhandigde), Dirk Bakker (Strandcollectief Bakkum-Noord) Rosa Scheper. De rij daarvoor: Chiron Kriek (EHBO), Sander Schmitz (Reddingsbrigade) en Sjoerd Bodewes (Reddingsbrigade).