Eigen bijdrage huishoudelijke hulp bij inkomen tot 120% minimum afgeschaft

Het amendement dat D66 samen met GL, PvdA, SP en CKenG heeft  ingediend om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te schrappen is donderdag aangenomen in de gemeenteraad van Castricum. Het college had voorgesteld om de eigen bijdrage van 4,87 euro per uur te verlagen naar 2,18 per uur voor inkomens tot 120% van het sociaal minimum. Het college stelde dat door het afschaffen van een eigen bijdrage een toename van het aantal gebruikers voor de hand ligt en dit niet past binnen de beschikbare financiële middelen. Ook wil het college door een eigen bijdrage aan de inwoners duidelijk maken dat zorg geld kost.

D66 vindt dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp een flinke aanslag betekent op het te besteden budget. Te groot voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. ,,Het is niet wenselijk dat mensen met een dergelijk laag inkomen de hulp mijden vanwege de eigen bijdrage, omdat zij het eigenlijk niet kunnen betalen”, zegt Mariska El Ouni, fractievoorzitter D66 Castricum. ,,Dit kan leiden tot zeer ongewenste situaties en op termijn juist hogere maatschappelijke kosten.”

Handhaven van de eigen bijdrage kan volgens Mariska El Ouni ook betekenen dat de eerste levensbehoeften niet meer kunnen worden aangeschaft, dat men niet meer volwaardig mee kan doen in het sociale leven of dat men afziet van de vrijwillige ouderbijdrage die door onderwijsinstellingen aan ouders/verzorgers worden gevraagd. ,,D66 vindt dat inwoners zich wel degelijk bewust zijn van de kosten voor huishoudelijke hulp. Wij denken dat het aantal aanvragen niet per definitie hoger wordt door het afschaffen van de eigen bijdrage omdat huishoudelijke hulp geïndiceerd is en men geen hulp aanvraagt, uitsluitend omdat het in de nieuwe situatie gratis is. Maar er is vaak wel nog sprake dat men uit schaamte geen hulp aanvraagt.”