EHBO-vereniging vraagt om financiële steun

Castricum – De jaarlijkse fondsenwerving van de EHBO-vereniging Castricum gaat van start. Vorig jaar werd een bedrag van 9538,38 euro bijeengebracht. Van dat geld zijn extra reanimatiepoppen aangeschaft om het toegenomen aantal leden met een Reanimatie/AED certificaat te kunnen trainen. Ook zijn lesmiddelen aangeschaft voor de nieuwe lessen ‘Stop de bloeding’. Daarbij wordt geleerd om bij grote calamiteiten kundig hulp te kunnen verlenen.

EHBO-vereniging Castricum is al meer dan negentig jaar een vertrouwd gezicht in de gemeente. De vrijwilligers zijn iedere zomer aanwezig op de strandpost waar jaarlijks zo’n achthonderd bezoekers worden geholpen. Daarnaast zijn ze aanwezig bij evenementen, concerten en sporttoernooien. Een andere activiteit waarbij de vrijwilligers een belangrijke rol spelen is de jeugd-EHBO op de basisscholen. Afgelopen jaar hebben weer tweehonderd leerlingen van groep 8 geleerd hoe ze hulp kunnen verlenen.

Vanwege de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijft de strandpost tot nader order gesloten. Ook de lessen EHBO en jeugd-EHBO zijn stilgelegd. Zodra de situatie dit veilig toe laat, staan de vrijwilligers weer voor iedereen klaar. Intussen wordt de aandacht nu gericht op de fondsenwerving. De vaste donateurs ontvangen rond deze tijd weer de bekende gele brief in de bus. Iedereen die een bijdrage wil overmaken en geen brief ontvangt, kan zelf geld overboeken naar NL9INGB0004499411 ten name van EHBO-vereniging Castricum.

Iedereen die zelf wil weten hoe bij een ongeval of reanimatie moet worden gehandeld, kan contact opnemen met nummer 0251 651060 of een e-mail naar info@ehbocastricum.nl sturen. Op de website www.ehbocastricum.nl is uitgebreide informatie over de vereniging te vinden. (Foto: James Rein via Pixabay)