EHBO-vereniging start nieuwe cursussen

Castricum – Na de zomervakantie start EHBO-vereniging Castricum weer met cursussen voor het behalen van het EHBO-diploma. Op dinsdag 13 september start een cursus die geheel klassikaal gegeven wordt. Vanaf december is er ook de mogelijkheid om een cursus te volgen waarbij u voorafgaand aan enkele klassikale lessen de theorie online volgt.

De groepsgrootte van beide cursussen is beperkt en het leslokaal biedt voldoende ruimte en is goed geventileerd. Wilt u zeker zijn van een plaatsje bij een van de cursussen? U kunt zich nu al aanmelden. De klassikale cursus bestaat uit twaalf lessen vanaf dinsdagavond 13 september. Het examen is op 13 december. Wie kiest voor de mogelijkheid om online eerst de theorie te volgen, krijgt in december toegang tot het online lessysteem. Het doorlopen van de theorielessen neemt ongeveer acht à tien uren in beslag. Aansluitend volgen vijf praktijklessen vanaf zaterdagochtend 14 januari om de handelingen uitgebreid te oefenen. Het examen is in dat geval op 18 februari. Indien de cursus van overheidswege om gezondheidsredenen wordt stopgezet, kunt u op latere datum de cursus zonder extra kosten afmaken en examen doen. Kijk op www.ehbocastricum.nl voor informatie over de kosten en om aan te melden voor deelname of neem contact op per telefoon (0251 651060) of e-mail (secretaris@ehbocastricum.nl).