EHBO-vereniging luidt 90-jarig jubileum in

Castricum – Tijdens een receptie voor leden en genodigden heeft EHBO Vereniging Castricum het startsein gegeven voor de viering van haar 90-jarig jubileum. EHBO Vereniging Castricum is opgericht op 13 januari 1929. In dat jaar gaf dr. Leenaers de eerste EHBO-cursus en reikte burgemeester Lommen de eerste EHBO-diploma’s uit. 

Voorzitter Gosse Zoet memoreerde in zijn welkomstwoord de activiteiten die de vereniging al 90 jaar in Castricum uitvoert, zoals het verzorgen van een lesprogramma en de hulpverlening bij evenementen en op het strand. Hij benadrukte daarbij dat dit allemaal mogelijk is door de inzet van vele vrijwilligers.

Burgemeester Mans feliciteerde de vereniging met haar jubileum en zei blij te zijn met zo’n dynamische en actieve club. Hij stond in zijn toespraak onder andere stil bij de lessen jeugd-EHBO die de vereniging al sedert 1986 op de basisscholen in Castricum geeft. Ook noemde hij het voor inwoners en toeristen belangrijke werk op de strandpost. Jaarlijks zoeken zo’n 800 bezoekers hulp op de strandpost. Zowel voorzitter Zoet als burgemeester Mans spraken de wens uit dat de vereniging nog vele jaren actief zal blijven.

Namens het hoofdbestuur van de KNV EHBO werd een beachflag overhandigd zodat de aanwezigheid van de hulpverleners nog beter zichtbaar zal zijn.

Tijdens het jubileumjaar 2019 zal EHBO Vereniging Castricum een aantal speciale activiteiten onder de aandacht brengen. In mei staat een grote demonstratie gepland waarbij de samenwerking tussen EHBO’ers, brandweer, politie en ambulance centraal staat.

In september organiseert de vereniging, in samenwerking met PWN, een activiteit voor kinderen en hun ouders bij De Hoep. Daar zal ook een poppendokter aanwezig zijn. En tenslotte zal in november de Hersenstichting een lezing geven over ‘Puberhersenen in ontwikkeling’. Al deze activiteiten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie zoals de juiste datum en tijden leest u in deze krant en op de website www.ehbocastricum.nl. 

Wie meer wil weten over de activiteiten of het werk van de EHBO kan contact opnemen met het secretariaat van EHBO Vereniging Castricum op tel. 0251-651060 (bij voorkeur tussen 19.30 uur en 21.00 uur) of een e-mail sturen naar secretaris@ehbocastricum.nl. (Foto: aangeleverd)