EHBO-vereniging Castricum vraagt om steun

Castricum – Ook voor EHBO-vereniging Castricum was de afgelopen tijd een roerige periode. Door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus moesten enkele activiteiten worden stilgelegd, maar in aangepaste vorm konden wel de digitale lessen, praktijklessen en hulpverleningsdiensten op de EHBO-strandpost plaatsvinden. Volgende week worden de bekende gele brieven verstuurd waarin de organisatie verzoekt om een donatie.

De vrijwilligers zijn niet alleen iedere zomer aanwezig op de strandpost of bij (sport)evenementen, maar ook bij een ongeval op straat of in uw buurt, is het goed dat er EHBO’ers zijn. Een veilig gevoel!

In de meeste gevallen kan ‘het slachtoffer’ na behandeling de activiteiten vervolgen. In andere gevallen zorgt de EHBO’er voor doorverwijzing naar professionele hulpverleners. De hulpverleners worden jaarlijks getraind om bij noodgevallen snel en kundig te kunnen handelen. Ook worden ieder jaar nieuwe hulpverleners opgeleid.

Bijdrage overmaken

Om zoveel mogelijk mensen op te leiden, houdt men de financiële drempel laag maar wordt ook gestreefd naar hoge kwaliteit en professionaliteit. Dit wordt onder andere bereikt door de inzet van moderne opleidingsmiddelen en LOTUS-slachtoffers die letsel kunnen uitbeelden. Om dit alles mogelijk te maken doet EHBO-vereniging Castricum weer een beroep op de inwoners voor een donatie. De bekende gele brief, die dit keer in een nieuwer jasje is gestoken, valt een dezer dagen in de bus. Het is ook mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken op bankrekening NL9INGB0004499411 ten name van EHBO-vereniging Castricum. Vorig jaar bedroeg de opbrengst van de actie € 9.878,25. Dankzij dit bedrag zijn onder andere nieuwe lesmaterialen aangeschaft om het toegenomen aantal leden goed te kunnen trainen, zodat ze kundig hulp kunnen verlenen.

Kom zelf in actie

Iedereen die zelf wil weten hoe moet worden gehandeld bij een ongeval of reanimatie, kan contact opnemen via telefoonnummer 0251 651060 of een e-mail naar info@ehbocastricum.nl sturen. Op de website www.ehbocastricum.nl is ook veel informatie te vinden. (Foto: aangeleverd)