Eerste kievitsei Noord-Holland gevonden op 6 maart in Heiloo

Regio – Het eerste kievitsei van Noord-Holland is op 6 maart om 14.50 uur in Heiloo gevonden door Michel Mannes, vrijwillige weidevogelbeschermer. Dit maakte Landschap Noord-Holland afgelopen week bekend. Een bijzonder moment en tegelijkertijd de start van het weidevogelseizoen 2024. Vanaf nu zetten natuurorganisaties, vrijwilligers, boeren en agrarische natuurverenigingen alles op alles om de weidevogelnesten te beschermen.

Michel Mannes werkt samen met drie boeren in Heiloo. Het ei is gevonden op het perceel van Boer Swart en vervolgens gecontroleerd door Jerry Lust van Landschap Noord-Holland. Jerry Lust stelde vast dat het een vers ei was. Het is de vierde keer dat Michel Mannes het eerste kievitsei in Noord-Holland vindt. Hij is al jaren actief als weidevogelbeschermer. Zijn passie ontstond op zijn tiende jaar achter op de fiets bij zijn vader. Michel Mannes: ,,Ik gun de jeugd ook zo’n band met de natuur. Ik zet me daar graag voor in en vertel op scholen regelmatig over de weidevogels.’’ Ieder voorjaar houdt Michel Mannes de percelen van verschillende boeren goed in de gaten om nesten te beschermen. Hij weet inmiddels wat de favoriete plekken van de kievit zijn om een nestje te maken. En woensdag was het raak. Op het weiland van Boer Swart zag hij al snel een nestje met een vers ei liggen. De boer met wie Michel samenwerkt, doet aan weidevogelbescherming.

Het nes met daarin het eerste kievitsei. (Foto: Landschap Noord-Holland)

Start van het weidevogelseizoen

Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2024 begonnen. Weidevogelvrijwilligers van agrarische natuurverenigingen en natuurorganisaties trekken vanaf nu tot half juni de provincie in om, waar nodig, samen met boeren nesten te zoeken en ze te beschermen tegen verlies. Zij gaan wekelijks het veld in om de vogels te observeren en hun bevindingen met de boer te delen. Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, ze zijn vooral voor de boer de extra ogen in het veld. Door het aantal vogels en hun gedrag in het veld te noteren, kan de boer het beheer, zoals o.a. maaien, aanpassen. De grootste aantallen weidevogels bevinden zich nog steeds buiten het beschermde Natuurnetwerk Nederland en kunnen alle hulp van boeren en vrijwilligers gebruiken.

Gelderland was sneller

Het eerste kievitsei van dit jaar in heel Nederland werd op zaterdag 2 maart gevonden in Beuningen (Gelderland). Het ei is gevonden op een bouwlandperceel. Deze vondst is om 10.10 uur gemeld, gecontroleerd en vers bevonden.

Op de foto:
Michel Mannes en Jerry Lust bij het eerste kievitsei in Noord-Holland van dit jaar. (Foto: Landschap Noord-Holland)