Eerste fase Natuurspeelplaats Montessorischool geopend

Castricum – Sinds vorig jaar augustus is de Montessorischool verhuisd naar het voormalige gebouw van de Sokkerwei aan de Groenelaan. De school is samen met de gemeente een project gestart om de speelplaats en het aangrenzende grasveld te vergroenen. Afgelopen donderdag werd de eerste fase hiervan afgerond door de ingebruikname van een loopbrug.

Door Hans Boot

Voor de openingshandeling lichtte schooldirecteur Emé Jonkman het project toe: ,,Het grasveld dat aan ons plein grenst, is van de gemeente. School en ouders vroegen de gemeente of we hier niet gezamenlijk iets mee konden doen. We willen allemaal vergroenen en zo snijdt het mes aan twee kanten. Het project sluit goed aan bij onze thema’s spelen, leren en ontdekken en de kinderen kunnen zich uitleven in een gebied waar de natuur voorop staat. De uitvoering heeft door corona wel enige vertraging ondervonden, maar we zijn blij dat de eerste fase is gerealiseerd. De Natuurspeelplaats is openbaar, ook kinderen uit de buurt kunnen hier spelen. Omwonenden zijn dan ook betrokken bij dit project en reageerden enthousiast. Ook de buitenschoolse opvang van Forte Kinderopvang maakt gebruik van deze accommodatie.”

Op dit moment zijn een heuvel met een ‘kasteeltoren’, een wadi met loopbrug en een creatief gemetselde zitmuur te zien. Het nieuwe speelgebied bestaat weliswaar nog voornamelijk uit zand, maar daar komt volgens de directeur verandering in: ,,Er is gras ingezaaid en volgend jaar februari hopen we met behulp van het Clusius College beplanting te gaan aanbrengen. We zijn de gemeente dankbaar dat ze hiervoor subsidie verlenen. Verder is er in een beheersovereenkomst afgesproken dat onze school de toestellen onderhoudt en de gemeente het maaien en snoeien verzorgt.”

Roze toren

De Natuurspeelplaats is ontworpen door De Twee Heren, een bedrijf uit Grootebroek dat zich bezighoudt met het natuurlijk en duurzaam inrichten van buitenruimten. Het richt zich vooral op stadsnatuur en natuurspeeltuinen. Emé: ,,De basis is nu gelegd: een natuurlijke ondergrond met hoogteverschillen. Voor volgende fasen zijn er plannen voor onder meer een moestuintje, pannaveldje en een waterpomp, waarvoor onze school fondswervingsacties gaat houden.”

Voor het verrichten van de openingshandeling kwamen enige leerlingen en onderwijswethouder Ron de Haan in actie. Vijf kinderen kregen de opdracht om een kubus, behorend tot het iconisch Montessorimateriaal, over de ‘balansbrug’ naar de wethouder te brengen die daarvan een roze toren mocht maken.

De Haan zei vooraf: ,,Het is voor mij een eer om hier vandaag weer te zijn. Zo’n twintig jaar geleden zat mijn dochter op deze school, die toen bekend stond als eerste duurzame school van Nederland. In het groenbeleid van de gemeente is geld gereserveerd voor het vergroenen van schoolpleinen. De Montessori bijt de spits af en elk jaar kan een andere school hiervoor in aanmerking komen.”

Ook de scholieren Liz van der Haak en Sarah van Tijum waren enthousiast over hun rol. Liz mocht de laatste kubus aan de wethouder overhandigen en Sarah merkte op: ,,Het is niet moeilijk hoor om over de brug te gaan. We zijn er blij mee en het leuke is dat mijn moeder ook heeft meegedacht over het ontwerp.” (Foto’s: Hans Boot)