Eenrichtingsverkeer Dorpsstraat en locatie Cunera in gemeenteraad

Castricum – Donderdag 16 november belooft een drukke avond te worden in het gemeentehuis van Castricum. Twee onderwerpen die al lang lopen en op grote belangstelling kunnen rekenen van inwoners worden besproken. Het college presenteert de plannen voor de zogeheten korte termijnmaatregelen voor de Dorpsstraat.

Door Ans Pelzer

Vooralsnog belangrijkste uitkomst: Het college wil eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat van noord naar zuid. Ook de Prinses Beatrixstraat en de Brakenburgstraat worden eenrichtingsverkeer. Het Schoutenbosch wordt in beide rijrichtingen afgesloten. Er zijn nog tal van aanvullende maatregelen nodig om dit te realiseren. Daarvoor denkt het college onder andere in overleg met provincie en hulpdiensten nog een jaar nodig te hebben. Hoe diverse buurten bereikbaar worden, alsook de vraag hoe te voorkomen dat het verkeer van de Dorpsstraat elders opduikt blijft voor nu onbeantwoord. Er worden diverse onderzoeken aangekondigd. Zo is de stikstofuitstoot van belang omdat er meer verkeer dichterbij het Natura 2000 gebied gaat rijden door de aangepaste rijrichting op de Dorpsstraat.

‘Niet blij’

De onlangs heropgerichte Vereniging Castricum Veilig (VCV), waarin ondernemers en omwonenden zich verenigden, laat weten ‘niet blij’ te zijn met deze voorgenomen besluiten. ,,Een van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging is het loskoppelen van de overgang Beverwijkerstraatweg en de discussie over de Dorpsstraat. Nu wordt het samengetrokken en er zijn geen oplossingen voor onder andere de Verzetsheldenbuurt en de toegankelijkheid van de winkels.’’ De gemeenteraad wordt donderdag tussen 19.30 en 20.45 uur geïnformeerd over de plannen. Tijdens deze bespreking is iedereen welkom en men kan het woord voeren. Over de lange termijnplannen wordt de gemeenteraad op 23 november geïnformeerd.

Cunera

Bij de vervolgbehandeling van de locatie voor de Cuneraschool is geen mogelijkheid tot inspreken. De commissiebehandeling is van 21.00 tot 22.30 uur. Veel insprekers deden daarover eerder al hun zegje. Het gaat om de vraag waar de Cuneraschool gevestigd wordt: aan de Vondelstraat of op de Prof. Winklerlaan. De optie voor beide locaties, zoals nu het geval is, ligt ook nog open. De gemeenteraad was tot nu toe verdeeld. De ouders en omwonenden van Prof. Winklerlaan en de Vondelstraat zijn dat niet. Zij richten zich met een gezamenlijke brief tot gemeenteraad en college met de oproep de duo-locatie te handhaven.

Brief

Castricum, 3 november 2023

Ouders en omwonenden: handhaaf duo-locatie Cunera

Al jaren ligt het vraagstuk nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) Cunera bij de Castricumse gemeenteraad. Een toekomstbestendig IKC heeft een eigen gymzaal, aula, kinderopvang, BSO, genoeg ruimte voor buiten spelen en biedt opties voor sport/spel/hobby na de schooldag. Kortom, een complete plek voor kinderen om te leren en te groeien. De gemeente onderstreept het belang van een toekomstbestendig en compleet IKC in haar onderwijsplannen. De vraag is nu waar ruimte gemaakt kan en moet worden voor deze ambities.

Verschillende onderzoeken in de afgelopen acht jaar wijzen uit dat een toekomstbestendig en volledig IKC niet volledig past op de Winklerlaan dan wel de Vondelstraat. De onderzoeken zijn diffuus, lastig te interpreteren door verschillende methoden en presentatie van data en laten herhaaldelijk andere uitkomsten zien. Vanuit ons oogpunt is het duidelijk dat er bij een volledig IKC op Winklerlaan of Vondelstraat wordt ingeboet op essentiële onderwijsfuncties als buitenspeelruimte, ruimte voor binnen activiteiten en andere functies die passen bij een modern IKC. En juist veel kunnen bewegen, buiten spelen en ruimte hebben voor gemeenschappelijke activiteiten is voor kinderen essentieel voor gezond opgroeien. Dit zijn niet voor niets speerpunten van landelijk en lokaal overheidsbeleid én het doel van een breder onderwijsconcept als een IKC.

Een volledig IKC op één van beide locaties zorgt voor grote verkeersstromen en piekdrukte bij
halen brengen maar ook voor spelende kinderen in de openbare ruimte (plantsoen aan de
Vondelstraat); omstandigheden die gevaarlijke situaties opleveren. Ook basale zaken als
(fiets)parkeren voor kinderen en medewerkers zijn niet goed geborgd. Daarbij stuit een volledig IKC op de Vondelstraat of Winklerlaan op terechte weerstand van omwonenden, o.a. door permanente en toenemende geluidsoverlast en verkeersdrukte. Bovendien vereist een volledig IKC op één van beide locaties een aanpassing in de bestemmingsplannen. Beide locaties zijn ooit ontworpen om maximaal 240 kinderen te huisvesten. In het meest recente onderzoek wordt gerekend op een IKC met 300 leerlingen, terwijl de Cunera er nu al 350 telt en er niet ver van de school nieuwbouw wordt ontwikkelt. Wil de gemeente bouwen voor de toekomst of wil zij een snel besluit en een ‘nu net goed genoeg’ oplossing die mogelijk over een aantal jaren alweer te klein is?

Wij als groep ouders van leerlingen van de Cunera, bewoners van de Winklerlaan en bewoners van de Vondelstraat willen middels deze brief de raad oproepen te stemmen vóór het handhaven van de huidige duo locatie en (ver)nieuwbouw te plegen op zowel de Winklerlaan als de Vondelstraat. Alleen dan is er voldoende ruimte voor de onderwijsambities van een IKC. Alleen dan hoeven er geen bomen gekapt te worden uit het waardevolle Stinzenbos. Alleen dan wordt het politieke besluit gedragen door belangrijke stakeholders: de school, de omwonenden en de ouders. En alleen dan bouwt de gemeente voor de toekomst; voor de kinderen van Bakkum die de komende decennia allemaal welkom zijn om te spelen, te leren en te groeien in voldoende ruimte.

Ouders van leerlingen van de Cunera school
Omwonenden Prof. Winklerlaan
Omwonenden Vondelstraat