Een veiligere N203: de stand van zaken

Castricum/Uitgeest – De provincie Noord-Holland en de gemeenten Castricum en Uitgeest werken samen om de verkeersveiligheid van de N203 aan te pakken. Inmiddels is een aantal concrete maatregelen uitgevoerd. Zo is begin dit jaar plantmateriaal besteld voor de in de tussenberm te plaatsen haag, die uiterlijk eind mei aangelegd wordt.

Inmiddels is er bij de provincie op aangedrongen om het aanpassen van het volledige inhaalverbod zo spoedig mogelijk voor te bereiden en in procedure te brengen. Bij een onherroepelijk verkeersbesluit wordt later dit jaar voelbare en doorgetrokken as-belijning aangebracht. Wethouder Paul Slettenhaar van de gemeente Castricum: ,,Goed dat de eerste maatregelen om de N203 veiliger te maken worden doorgevoerd, maar we zijn er nog niet. Een mooie kans en absoluut nodig om samen met het nieuwe provinciebestuur verder te werken aan een veiliger N2023!’’ Zijn collega Judie Kloosterman in Uitgeest: ,,Het veiliger maken van de N203 heeft onze volledige aandacht. Samen sta je sterk en daarom vind ik het fijn dat we met onze buurgemeente Castricum hierin gezamenlijk optrekken richting de provincie. De verkeerssituatie op N203 moet veiliger in het belang van alle gebruikers van deze weg.’’

Overige maatregelen

Op een twintigtal N-wegen in Nederland is een trajectcontrole ingevoerd om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te verbeteren. Na 2023 volgt hier eventueel een uitbreiding op en wordt de maatregel op andere N-wegen in het land ingezet. De gemeenten Castricum en Uitgeest, de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland pleiten bij het Rijk om trajectcontrole op N-wegen eerder uit te breiden, specifiek gericht op de N203. Op de websites van de gemeenten Castricum en Uitgeest is informatie geplaatst waar bewoners en ondernemers geïnformeerd worden over de voortgang.

Groot onderhoud in 2028

Dit jaar start de provincie met een onderzoek naar structurele maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor al het verkeer. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid is het realiseren van een doorfietsroute een belangrijk uitgangspunt. Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden met elkaar. De ideale doorfietsroute biedt op een veilige manier voldoende ruimte aan alle soorten fietsers. De provincie en regiogemeenten realiseren doorfietsroutes om het gebruik van de fiets als schoon en gezond alternatief voor de auto te stimuleren. (Archieffoto: Hans Boot)