Een stage in Gambia

Zeventien leerlingen van 4havo en 5vwo van het Jac. P. Thijsse College (JPT) hebben van 10 tot 24 oktober een zeer indrukwekkende maatschappelijke stage in Gambia gelopen. Begeleid door docenten Els van der Wielen en Stefan Hagoort hebben zij veertien dagen gewerkt en gewoond op de Mansa-Colley Bojang School. De werkzaamheden die zij daar hebben verricht, zijn niet echt alledaags noemen: een nieuw toilet aanleggen, klaslokalen opknappen of meubilair én stof voor uniformen aanschaffen. De leerlingen hebben ook lesgegeven. Dit waren lesjes overdag aan de leerlingen in de school. ’s Middags en ’s avonds werden er sportlessen gegeven aan de kinderen van de school en andere kinderen uit het dorp.

De leerlingen waren goed voorbereid naar Gambia gereisd: tijdens de activiteitenweek, waarbij de andere leerlingen op reis waren naar Verdun, Rome, Dax en Amerika, hebben zij op school gewerkt aan de lessen, kennis over het land, bewoners en gewoonten en activiteiten voor fundraising. De groep heeft een enorm bedrag bij elkaar gewerkt om in Gambia te kunnen besteden aan (bouw)materialen. Gemiddeld hebben de fundraising activiteiten namelijk rond de 800 euro per leerling opgeleverd!

De stage in Gambia maakt onderdeel uit van het internationaliseringsprogramma van het JPT waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen en waarbij de reguliere stroom en de tto-stroom soms samengaan en soms hun eigen bestemmingen hebben. Afgezien van kleine ongemakken is de reis fantastisch verlopen. Momenteel werkt de groep samen met enkele ouders aan een glossy met foto’s en verhalen van de reis.