Een duinkaart en een tarief voor wandelaars en fietsers

Vanaf 1 januari 2017 hanteert PWN voor wandelaars en fietsers nog slechts één soort jaarkaart: de persoonlijke jaarkaart. PWN maakt daarmee geen onderscheid meer in leeftijd bij de verkoop van duinkaarten. Het afschaffen van leeftijdsonderscheid betekent dat het tarief van een ‘reguliere’ jaarkaart voor volwassenen en voor 65-plussers gelijk wordt getrokken en komend jaar 12,50 euro bedraagt. PWN volgt in de keuze voor het afschaffen van leeftijdsonderscheid de landelijke trend.