,,DuynParc is natuurlijk bespreekbaar”

,,Ik begrijp dat jullie van D66 Castricum over Landal het standpunt ‘ja mits’ innemen, terwijl wij van de provinciale D66 vooralsnog uitgaan van een ‘nee tenzij’; daar zit weinig licht tussen’, aldus Wim Bakker, PS-kandidaat voor D66. ,,Laat ik voorop stellen dat met name de D66-fractie in de provincie zich hard heeft gemaakt voor het behoud van het systeem Economische Hoofdstructuur. Anderzijds speelt hier het belang van recreatie en toerisme. Zeker op zo’n emotionerend terrein als jullie Zanderij is het zaak dan rustig over alle ins en outs grondig te wikken en te wegen. Als geograaf en planoloog zie ik heel goed dat jullie dorpshart dringend een opkikker nodig heeft. De pijn zit ‘m in het probleem hoe de milieuaspecten af te wegen. Kom eerst maar eens met een concreet en doortimmerd plan. Zonder dat weten we in Haarlem niet waarover we zouden moeten praten. Als we een oordeel zouden afgeven op vage ideeën, dan is het hek van de dam. Dan staan morgen alle andere gemeenten op de stoep van het Provinciehuis! En als jullie, of wij of de initiatiefnemers zouden afhaken van DuynParc, is in ieder geval duidelijk wat in het huidige tijdsgewricht op jullie Zanderij wel en wat niet mogelijk is.” Lees het gehele interview van Jan Schipper op de site van D66.