Duurzame energie-opwek langs Noord-Hollandse snelwegen

Castricum – Komend jaar onderzoekt de gemeente samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Liander en elf andere gemeenten de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs snelwegen in Noord-Holland. Dat hebben deze partijen afgesproken in een intentieverklaring.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet zeventig procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De benodigde ruimte vinden, is in Nederland een grote uitdaging, zo ook in Noord-Holland. Daarom werken partijen in Noord-Holland, regionaal en lokaal, samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe – en waar – duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

Eerdere voorverkenning

Vanaf afgelopen voorjaar is een voorverkenning gedaan naar de ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek dat zo’n 686 hectare potentieel beschikbaar is voor het opwekken van energie. Het gaat om zijbermen, aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen stukken grond. In gemeente Castricum is aandacht voor lokale ontwikkelingen en initiatieven, voor opwek van hernieuwbare energie. Dit gebeurt in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER).

Verkenning

De volgende stap in het programma OER is de verkenning. Daarbij wordt gezocht naar een set aan percelen en uitgangspunten wat betreft ruimtelijk ontwerp. Deze uitgangspunten en percelen moeten door de omwonenden gedragen worden, en moeten aangeven waar de zonne-opstellingen aan moeten voldoen. De communicatie en participatie met omwonenden zal een grote rol spelen. Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond.

OER-Programma

Met dit landelijke Programma OER stelt het rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een verzoek neerleggen. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten; Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is onder meer gekeken naar inpassing in het landschap, kosten en verkeersveiligheid.

Op de foto:
Een voorbeeld van zonnepanelen in een weiland. (Foto: Pexels)