Duizenden vogels gespot

Uitgeest – Als je benieuwd was hoe Fort bij Krommeniedijk eruitziet in de restauratie fase en gek bent op vogels kon je dit weekeinde je hart ophalen. De weilanden rondom het fort waren geïnundeerd (onder water gezet) en dit trok honderden vogels die door de tientallen vogelkijkers geobserveerd werden. Projectleider Paul Morel gaf het fort middels een presentatie presentatioes over de voortgang van de restauratie.

Het fort wordt verbouwd tot woon-trainingscentrum voor jong volwassenen met autisme van de Heeren van Zorg. Ook komt er een theeschenkerij en een bezoekerscentrum. In het najaar van 2017 gaan in het linker gedeelte van het fort jong volwassenen met autisme wonen, trainen en werken. De Heeren van Zorg begeleidt deze bewoners. Men kon tevens met Paul Morel een rondgang doen en een glimp van de restauratie en de nieuwe functie bekijken.

Na deze interessante lezing en rondgang kon men natuurlijk ook vogels spotten. Denk aan de kuifeend, grutto, slechtvalk, wintertaling, zilverreiger  slobeend, kemphaan, roodborst of wulp. Op 11 maart was het een gezellige dag met een flets zonnetje en veel bezoekers. Op het moment van naar huis gaan waren er 50 soorten vogels geteld.
Op 16 april kan men de voortgang zien van het fort en op 30 september is de officiële opening. Voor 16 april kun je je al aanmelden via: www.fortkijk.nl.