Duizend flexwoningen in de regio Alkmaar

Regio – De regio Alkmaar zet de komende jaren in op de realisatie van duizend flexwoningen. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) wil men hiermee de hoge woningnood het hoofd bieden. Het gaat om een tijdelijk extra woningaanbod bovenop de huidige woningbouwplannen. Met name aan woningen voor starters op de woningmarkt en statushouders is momenteel een grote behoefte.

 De woningnood in de regio Alkmaar is hoog. Verschillende doelgroepen inwoners zijn op zoek naar geschikte woonruimte: starters, jonge gezinnen, statushouders en inwoners die een tijdelijke oplossing zoeken. Het aanbod van geschikte woningen is op dit moment onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De ontwikkeling van voldoende flexwoningen kan aan dat woningaanbod bijdragen. Wethouder Gijsbert Van Iterson Scholten van de gemeente Alkmaar is blij met het extra geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de versnelde bouw van flexwoningen: ,,Regionale samenwerking loont. Door als regiogemeenten samen op te trekken ontstaan extra kansen om de hoge woningnood in de regio versneld aan te pakken. De goede samenwerking met het ministerie helpt daar enorm bij.’’

Versnellen van de bouw

De Castricumse wethouder Paul Slettenhaar licht verder toe: ,,Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en de taskforce versnelling in het leven geroepen. Samen met BZK stellen we een globale planning op om deze duizend flexwoningen te realiseren.’’ De regio Alkmaar wordt gevormd door de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het is nog onbekend hoe de flexwoningen over de gemeenten worden verdeeld en om welke locaties het gaat. Dat wordt de komende tijd onderzocht. (Foto: Paul Brennan via Pixabay)

Foto slechts ter illustratie