Drugsgebruik Dijk en Duin moeilijk aan te pakken

Castricum – De overlast door drugsgebruik op Dijk en Duin stond opnieuw op de agenda van de raadscommissie van donderdagavond. In juni had CKenG daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college, maar de vraag was of de antwoorden daarop in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Een anonieme brief van drie klokkenluiders zorgde voor nog meer twijfel.

Door Hans Boot

Volgens de brief van het college van 13 juli, in antwoord op de vragen van CKenG, valt het allemaal nog wel mee wat het drugsgebruik op Dijk en Duin betreft. Zo zou er een strikt beleid gelden binnen de kliniek en bestaan er geen vergunningen voor het gebruik daarvan. De politie, zorginstellingen inclusief beveiligingsdienst hebben een actueel beeld van wat er in de directe omgeving gebeurt en houden daarover contact met elkaar. In de brief staat ook dat er in een periode van vier jaar tien incidenten op het terrein van Parnassia drugsgerelateerd waren en dat op grond hiervan de gevaren voor omwonenden, bezoekers, patiënten en medewerkers relatief beperkt zijn. Tot slot zegt het college toe om de zorgen van de raadsleden mee te nemen naar de bestaande overleggen.

Naar aanleiding van berichten in de media voelden drie anonieme medewerkers van Parnassia zich geroepen om in hun brief van 1 september aan de raad orde op zaken te stellen. Zij beweren dat ‘in twee panden het bezit en gebruik van harddrugs gewoon wordt gedoogd en dat het grote flauwekul is dat het terrein een afspiegeling zou zijn van de maatschappij’. Daaraan wordt toegevoegd dat ‘er veel interne incidenten plaatsvinden die niet zijn terug te vinden in de cijfers van de politie’. De klokkenluiders zeggen ook ‘dat het personeel nu wordt weggezet als een paar domme mensen en dat Parnassia drommels goed weet dat het gedoogbeleid van harddrugs niet valt uit te leggen’.

Angst

Marieke van de Ven-Dijkman, directeur Zorg volwassenenpsychiatrie Noord-Holland bij Parnassia, kwam donderdagavond als inspreekster als eerste aan het woord. Zij ontkende de situatie zoals die door de medewerkers werd beschreven en zou graag met ze in gesprek gaan.

Vervolgens kreeg fractievoorzitter Roel Beems van CKenG van voorzitter Elize Bon (CDA) de gelegenheid om de reden van dit debat nog eens toe te lichten. Hij zei onder meer: ,,Ik ga even terug naar 2017. Toen vertelden de bewoners al dat zij dagelijks last hadden van dealers en runners. Het gebruik is destijds een aantal weken gemonitord. Er zijn weliswaar twee dealers gearresteerd, maar de incidenten blijven. Bewoners durven vanavond uit angst niet in te spreken en de antwoorden van het college op onze vragen voldoen niet aan de realiteit. Dus, wat is het ware verhaal, wat gaat de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid eraan doen en welke stappen worden er genomen om met Parnassia in gesprek te gaan?”

Daar voegde hij aan toe: ,,Waarom communiceert Parnassia op een andere manier met de politie dan met haar eigen medewerkers? De drugsproblematiek is helemaal niet opgelost en het huidige gedoogbeleid dient ons inziens te worden vervangen door een zerotolerancebeleid.” Ook Ralph Castricum (Forza!) schetste de problematiek, maar verbaasde zich daar niet over, omdat dit te verwachten was nadat de opvang van betreffende cliënten werd gecombineerd met een woonfunctie.

Legaliseren

Ook de andere fracties lieten hun stem horen. Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie betitelde de informatie van de klokkenluiders als noodkreet en was van mening dat ‘nader onderzoek op een niet reguliere manier alleen maar een oplossing kon bieden’. Harold Ebels (D66) vond dat ‘dergelijke vraagstukken primair op het bordje van de politie en de burgemeester horen te liggen en de brief van de medewerkers eerder een issue is voor Parnassia’. Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) verwees naar vragen die haar partij een paar jaar geleden over deze materie heeft gesteld. Volgens haar ‘wordt het onderscheid tussen soft- en harddrugs steeds kleiner, neemt het gebruik alleen maar toe en is de pakkans van dealers klein’. Ook merkte zij op ‘dat er meer voorlichting voor jongeren nodig is en het legaliseren van drugs wellicht ook veel zou oplossen’.

Fractievoorzitter Rob Dekker van de VVD stelde ‘dat het probleem zich op veel groter gebied dan alleen Dijk en Duin afspeelt en dat de politie hiertegen in verhouding weinig doet’: ,,Ook in mijn dorp Akersloot wordt er geblowd en mijn jonge kinderen zijn daar helaas getuige van.” Ada Greuter (PvdA) was heel snel klaar met het onderwerp door te zeggen: ,,Het is niet onze taak om hierover te discussiëren. De portefeuillehouder is verantwoordelijk en had met Parnassia moeten overleggen.”

Kwetsbaar

Als reactie op het debat liet portefeuillehouder Toon Mans weten: ,,We krijgen zelden dit soort anonieme brieven, maar ik heb wel met een van de schrijvers contact gehad. Het probleem is ingewikkeld, omdat er nauwelijks meldingen binnenkomen bij de politie. Ik roep hierbij dus de bewoners op om dat wel te doen. Ze zijn kwetsbaar en ik vind dat we strak op het drugsgebruik moeten zitten. Ik ben in feite ook een voorstander van legalisatie van drugs. Je mag ze wel kweken, maar waarom niet kopen en gebruiken? Wij zetten de gesprekken met Parnassia voort en ik ga graag in gesprek met bewoners en (oud)medewerkers, zodat er op Dijk en Duin op een prettige manier gewoond kan worden.” Kortom, dit item laat zich niet makkelijk sturen en keert ongetwijfeld nog wel eens terug op de agenda van commissie of raad. (Foto: Hans Boot)