Drinkwater volgend jaar weer iets duurder

Regio – De nieuwe drinkwatertarieven van PWN zijn bekend. Vanaf 1 januari 2024 betaalt een consument 1,77 euro per duizend liter drinkwater. Hier komt dan nog 77,55 euro vastrecht per jaar bij. Deze bedragen zijn inclusief 9 procent btw en exclusief belasting op leidingwater. Dit betekent dat de waterrekening voor een gemiddeld huishouden volgend jaar met zo’n 10 euro per jaar stijgt.

De stijging komt voornamelijk door inflatie, gestegen lonen en investeringen in productielocaties en infrastructuur. Deze investeringen zijn nodig om betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven leveren. De belangrijkste bron voor het drinkwater van PWN is het IJsselmeer. Door onder meer klimaatverandering staat de kwaliteit van het IJsselmeer onder druk. Ook zorgen toenemende periodes van droogte voor verzilting van de bron. Deze uitdagingen vragen een steeds intensievere zuivering. Ook investeert PWN om de capaciteit uit te breiden. Dit omdat de bevolking in Noord-Holland toeneemt. Daarnaast heeft het leidingwerk onderhoud nodig en stijgen de energiekosten. 

Tanja Kroonenberg, concern controller bij PWN vertelt: ,,Drinkwater moet betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Daarom proberen wij altijd zeer terughoudend te zijn met tariefaanpassingen. We ontkomen er alleen niet altijd aan. Om nu en in de toekomst betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven leveren, zijn deze hogere kosten niet te voorkomen. We hebben geen winstoogmerk en gebruiken het resultaat om een deel van de investeringen te financieren die nodig zijn om de drinkwatervoorziening te borgen. De totstandkoming van de tarieven wordt binnen de kaders van de drinkwaterwet opgesteld en de Inspectie Leefomgeving en Transport houdt hierop toezicht.’’

Bewust omgaan met water is essentieel

De vanzelfsprekendheid waarmee wij Nederlanders de kraan opendraaien staat in scherp contrast met de uitdagingen waar PWN als drinkwaterbedrijf voor staat. Een gemiddeld persoon gebruikt per dag 122 liter water, met name om te douchen. Als we allemaal bewuster omgaan met ons water, zorgen we samen voor genoeg drinkwater voor nu én later. Op www.pwn.nl/besparen geeft het drinkwaterbedrijf twaalf praktische tips om water te besparen.

Betrouwbaar drinkwater 

Zo’n 650 medewerkers zorgen er samen dagelijks voor dat de klanten van PWN altijd en overal kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater. Jaarlijks leveren het bedrijf ruim 110 miljard liter drinkwater aan meer dan 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen. Dit gebeurt via een drinkwaterleidingnet van ruim 10.000 kilometer lang, ongeveer een kwart van de omtrek van de wereld. Kijk op www.pwn.nl/tarieven voor het volledige tarievenoverzicht en voor mogelijkheden om grip te krijgen op de drinkwaterfactuur. (Foto: Pixabay)